Search Resume
Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1091

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
사출,도장,조립 생산 품질
박도영 Male - 45 years old
사출,도장,조립 생산 품질

Bắc Ninh

16 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 30/07/2021
하노이 8년차 책임감 있는 20대
김시환 Male - 27 years old
하노이 8년차 책임감 있는 20대

New commer

Company policy
4 years uiversity 29/07/2021
생산기술, 제조기술 경력 지원합니다 / 정직과 성실함으로 임하겠습니다
오건우 Male - 39 years old
생산기술, 제조기술 경력 지원합니다 / 정직과 성실함으로 임하겠습니다

Đà Nẵng

18 Year 10 Month

Decision after interview
26/07/2021
생산/제조/생산관리 경력 7년 입사지원자 임지현입니다
임지현 Female - 41 years old
생산/제조/생산관리 경력 7년 입사지원자 임지현입니다

10 Year 9 Month

Company policy
2 years college 26/07/2021
모윤범[베트남] 전기공사
모윤범 Male - 47 years old
모윤범[베트남] 전기공사

Hà Nội

21 Year 6 Month

Decision after interview
2 years college 23/07/2021
경영기획, 사업기획, 영업기획/지원 / 20년 경력의 실무경험, 신의성실, 리더십
이재근 JaeKun Lee Male - 45 years old
경영기획, 사업기획, 영업기획/지원 / 20년 경력의 실무경험, 신의성실, 리더십

Hà Nội

20 Year 4 Month

100 million↑
2 years college 21/07/2021
제조업 공장관리 경력 20년이상
박병철 Male - 59 years old
제조업 공장관리 경력 20년이상

Hà Nội

30 Year 0 Month

Decision after interview
20/07/2021
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !
정대운 Male - 40 years old
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !

Bắc Ninh

11 Year 0 Month

Company policy
4 years uiversity 19/07/2021
중국고객대응 영업 취직
임성춘 Male - 44 years old
중국고객대응 영업 취직

2 Year 5 Month

Decision after interview
4 years uiversity 19/07/2021
재무회계 베테랑 경력자
문성 Male - 49 years old
재무회계 베테랑 경력자

Hà Nội

25 Year 4 Month

50 million↑
2 years college 16/07/2021
필요한 인재가 되겠습니다.
오원균 Male - 46 years old
필요한 인재가 되겠습니다.

14 Year 6 Month

Decision after interview
09/07/2021
[생산관리,제조,공정관리,생산기술] 에 지원합니다 .
이진무 Male - 33 years old
[생산관리,제조,공정관리,생산기술] 에 지원합니다 .

Đồng Nai

3 Year 0 Month

Decision after interview
2 years college 05/07/2021
Nhân viên bán hàng - FPT Sóc Trăng
Phạm Thị Chúc Phương Female - 27 years old
Nhân viên bán hàng - FPT Sóc Trăng

New commer

Company policy
2 years college 29/06/2021
차명진
차명진 Male - 49 years old
차명진

Foreign

21 Year 5 Month

Decision after interview
2 years college 27/06/2021
서비스업 베트남 생활 7년차 (베트남말 가능)
길동욱 Male - 29 years old
서비스업 베트남 생활 7년차 (베트남말 가능)

7 Year 0 Month

Decision after interview
Over high school 25/06/2021
든든한 일꾼
이관용 Male - 44 years old
든든한 일꾼

Bắc Ninh

17 Year 5 Month

Company policy
Over high school 24/06/2021
Biên phiên dịch
Ngô thị hà vy Female - 16 years old
Biên phiên dịch

Lâm Đồng

New commer

Decision after interview
23/06/2021
Bất động sản. Hà nội
Vũ Đình Toản Male - 36 years old
Bất động sản. Hà nội

3 Year 0 Month

15-20 million
22/06/2021
Nhân viên sản xuất tại Bắc Ninh
Lý Thị Chung Female - 20 years old
Nhân viên sản xuất tại Bắc Ninh

New commer

10- 12 triệu
21/06/2021
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
VÕ THỊ ĐỨC KHOA Female - 40 years old
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Quảng Nam

New commer

10- 12 triệu
4 years uiversity 21/06/2021