Search Resume
Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1047

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
노력과 열정이 넘치는 신입사원입니다.
박건영 Male - 27 years old
노력과 열정이 넘치는 신입사원입니다.

Bắc Ninh

New commer

Company policy
4 years uiversity 19/04/2021
건설 공무,시공 입사 지원
손현수 Male - 37 years old
건설 공무,시공 입사 지원

10 Year 4 Month

Decision after interview
4 years uiversity 19/04/2021
입사지원서
최동석 Male - 37 years old
입사지원서

Hà Nội

7 Year 2 Month

Decision after interview
4 years uiversity 15/04/2021
IT Support, IT Admin
Tai Quang Tro Male - 31 years old
IT Support, IT Admin

TP HCM

8 Year 0 Month

15-20 million
3 years college 15/04/2021
제조업 공장관리 경력 20년이상
박병철 Male - 59 years old
제조업 공장관리 경력 20년이상

Hà Nội

30 Year 0 Month

Decision after interview
13/04/2021
Kỹ thuật xây dựng. Tỉnh Đăk Lăk
Hoàng Lê Tùng Male - 32 years old
Kỹ thuật xây dựng. Tỉnh Đăk Lăk

5 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 08/04/2021
Giám đốc sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật,khuôn mẫu, phòng phát triển
Nguyễn Văn Năm Male - 48 years old
Giám đốc sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật,khuôn mẫu, phòng phát triển

5 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 07/04/2021
완벽한 품질 / 최대의 생산성 관리를 통한 최대 이익창출
김영한 Male - 39 years old
완벽한 품질 / 최대의 생산성 관리를 통한 최대 이익창출

Bắc Ninh

11 Year 3 Month

100 million↑
4 years uiversity 05/04/2021
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ SỬA CHỮA
Nguyễn Ngọc Qúy Male - 27 years old
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ SỬA CHỮA

TP HCM

New commer

7-10 million
4 years uiversity 03/04/2021
ĐIỀU PHỐI XE VÀ HÀNG HOÁ
HÀ VĂN SƠN Male - 33 years old
ĐIỀU PHỐI XE VÀ HÀNG HOÁ

3 Year 3 Month

10-15 million
24/03/2021
Hành chính, phiên dịch cho công ty Hàn Quốc
Tạ Hữu Sáu Male - 36 years old
Hành chính, phiên dịch cho công ty Hàn Quốc

Hải Dương

11 Year 0 Month

20-25 million
20/03/2021
Kỹ sư Cơ điện tử - Bắc Ninh
Trần Văn Nam Male - 23 years old
Kỹ sư Cơ điện tử - Bắc Ninh

Bắc Ninh

New commer

7-10 million
4 years uiversity 17/03/2021
Quản lý chất lượng
Tăng thịnh Male - 30 years old
Quản lý chất lượng

3 Year 8 Month

Decision after interview
3 years college 13/03/2021
영업생산품질개발 20년이상 경력
김주식 Male - 51 years old
영업생산품질개발 20년이상 경력

Bắc Ninh

28 Year 0 Month

Decision after interview
High school 11/03/2021
품질 및 생산관리 전문
최종길 Male - 52 years old
품질 및 생산관리 전문

Bắc Ninh

32 Year 0 Month

100 million↑
4 years uiversity 11/03/2021
성실과 열정으로 내일의 가능성을 열겠습니다.
김승현 Male - 37 years old
성실과 열정으로 내일의 가능성을 열겠습니다.

8 Year 7 Month

Decision after interview
10/03/2021
생산제조운영
wpekdl3745 Male - 43 years old
생산제조운영

Foreign

8 Year 10 Month

Decision after interview
High school 09/03/2021
Thự tập sinh ngành công nghệ ô tô tại TP HCM
Đặng Văn Bin Male - 21 years old
Thự tập sinh ngành công nghệ ô tô tại TP HCM

New commer

Decision after interview
3 years college 09/03/2021
안녕하세요  이성학입니다
이성학 Male - 43 years old
안녕하세요 이성학입니다

New commer

Decision after interview
08/03/2021
좋은 인연으로 만나 뵙고 싶습니다
최인절 Male - 41 years old
좋은 인연으로 만나 뵙고 싶습니다

Bắc Ninh

21 Year 0 Month

Decision after interview
High school 07/03/2021