Search Resume
Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1173

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)
이회승 Male - 51 years old
제조총괄 (계획생산, 생산성(인력효율화) ,CAPA분석, 생산관리 전문가)

New commer

25/09/2022
입사지원서
최동석 Male - 38 years old
입사지원서

Hà Nội

7 Year 2 Month

Decision after interview
4 years uiversity 06/09/2022
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리
이명희 Male - 47 years old
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리

Bắc Ninh

19 Year 6 Month

Company policy
4 years uiversity 06/09/2022
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.
임병규 Male - 52 years old
경험을 바탕으로 귀사에 보탬이 되겠습니다.

Bắc Giang

25 Year 0 Month

Decision after interview
30/08/2022
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자
권탁희 Male - 53 years old
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자

Bắc Ninh

29 Year 3 Month

Decision after interview
2 years college 29/08/2022
Passion for working with multi national coworkers
Sinbae Kim(Alex Kim) Male - 53 years old
Passion for working with multi national coworkers

Hà Nội

23 Year 8 Month

Decision after interview
4 years uiversity 25/08/2022
입사지원서(품질)
차철순 Male - 37 years old
입사지원서(품질)

Bắc Ninh

9 Year 8 Month

Company policy
Over high school 17/08/2022
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Male - 42 years old
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

New commer

Decision after interview
High school 17/08/2022
Jangwonjeong
장원정 Female - 36 years old
Jangwonjeong

Hà Nội

15 Year 9 Month

Decision after interview
High school 14/08/2022
남보다 한 걸음 더 내딛을 지원자 차명진입니다.
차명진 Male - 50 years old
남보다 한 걸음 더 내딛을 지원자 차명진입니다.

Foreign

21 Year 5 Month

Decision after interview
2 years college 12/08/2022
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
Lê Thi Lành Female - 36 years old
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ

13 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 10/08/2022
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội
Dương Xuân Luyện Male - 37 years old
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội

Hà Nội

12 Year 6 Month

20-30 million
4 years uiversity 09/08/2022
Quản lý sản xuất / Quản lý chất lương QC
Nguyễn Hồng Khiêm Male - 30 years old
Quản lý sản xuất / Quản lý chất lương QC

Bắc Ninh

10 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 29/07/2022
제조 / 품질관리 전문가
정인석 Male - 52 years old
제조 / 품질관리 전문가

Bắc Ninh

32 Year 8 Month

Decision after interview
High school 15/07/2022
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자
박상수 Male - 35 years old
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자

Hà Nội

8 Year 7 Month

50 million↑
4 years uiversity 12/07/2022
회사가 절 버리지 않는다면 절대로  회사를 배신 하지 않겠습니다.
신석민 Male - 42 years old
회사가 절 버리지 않는다면 절대로 회사를 배신 하지 않겠습니다.

16 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 11/07/2022
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.
wjcho7506 Male - 47 years old
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.

Vĩnh Phúc

24 Year 3 Month

Decision after interview
High school 06/07/2022
낭중지추(囊中之推)라는 사자성어처럼 능력과 목표가 있다면 그 어느 곳에서라도 저를 알아주실 거란  믿음으로 최선을 다하겠습니다.
PARK CHANG SOON Male - 47 years old
낭중지추(囊中之推)라는 사자성어처럼 능력과 목표가 있다면 그 어느 곳에서라도 저를 알아주실 거란 믿음으로 최선을 다하겠습니다.

Hà Nội

21 Year 9 Month

100 million↑
4 years uiversity 06/07/2022
한국과 베트남 에서 다져진 15년 제조관리 자신 있습니다.! 생산관리 지원합니다.
권정환 Male - 45 years old
한국과 베트남 에서 다져진 15년 제조관리 자신 있습니다.! 생산관리 지원합니다.

Bắc Ninh

15 Year 10 Month

Company policy
2 years college 30/06/2022
제조현장관리 및 혁신,  영업관리 KIM JEONGTAE
김정태 Male - 56 years old
제조현장관리 및 혁신, 영업관리 KIM JEONGTAE

Bắc Ninh

20 Year 0 Month

Decision after interview
Over 4 years university 29/06/2022