Search Resume
Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1113

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
생산 및 품질관리 경력 15년 전문가(박닌거주)
박승범 Male - 49 years old
생산 및 품질관리 경력 15년 전문가(박닌거주)

Bắc Ninh

20 Year 0 Month

Company policy
4 years uiversity 18/10/2021
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술
신은우 Male - 43 years old
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술

Hà Nội

14 Year 0 Month

Decision after interview
17/10/2021
SMT 제조 부문 지원
김 이준 Male - 51 years old
SMT 제조 부문 지원

Bắc Ninh

24 Year 5 Month

Company policy
13/10/2021
한국과 베트남 에서 다져진 15년 제조관리 자신 있습니다.! 생산관리 지원합니다.
권정환 Male - 44 years old
한국과 베트남 에서 다져진 15년 제조관리 자신 있습니다.! 생산관리 지원합니다.

Bắc Ninh

15 Year 10 Month

Company policy
2 years college 12/10/2021
Dịch thuật văn bản
TRAN NGOC LAN NHI Female - 21 years old
Dịch thuật văn bản

New commer

7-10 million
Others 12/10/2021
입사지원서
최동석 Male - 37 years old
입사지원서

Hà Nội

7 Year 2 Month

Decision after interview
4 years uiversity 11/10/2021
Nhân viên sàn thương mại điện tử
Nguyễn Thị Thanh Vân Female - 21 years old
Nhân viên sàn thương mại điện tử

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 11/10/2021
기본품질 확보!! 품질경영 혁신!! 품질사고 예방!!
방지민 Male - 38 years old
기본품질 확보!! 품질경영 혁신!! 품질사고 예방!!

Hà Nội

16 Year 6 Month

Decision after interview
High school 04/10/2021
신의충실
박태훈 Male - 47 years old
신의충실

Hà Nội

15 Year 0 Month

Decision after interview
Others 02/10/2021
박 은규 (ekp08367@gmail.com)
박 은규 Male - 59 years old
박 은규 (ekp08367@gmail.com)

30 Year 0 Month

4 years uiversity 30/09/2021
항상 초심의 자세로 임하는 인재
오성진 Male - 41 years old
항상 초심의 자세로 임하는 인재

Bắc Ninh

15 Year 10 Month

Decision after interview
Others 29/09/2021
김익희
김익희 Male - 41 years old
김익희

5 Year 0 Month

100 million↑
2 years college 27/09/2021
차명진
차명진 Male - 49 years old
차명진

Foreign

21 Year 5 Month

Decision after interview
2 years college 24/09/2021
관리능력및영업력이 뛰어납니다
김헌중 Male - 43 years old
관리능력및영업력이 뛰어납니다

Hà Nội

10 Year 0 Month

Company policy
High school 24/09/2021
Nhân viên bán hàng, thủ kho
Nguyễn Thị Phương Female - 34 years old
Nhân viên bán hàng, thủ kho

Vĩnh Phúc

6 Year 7 Month

5-7 million
3 years college 18/09/2021
SMT 기술,생산관리 맡겨 주시면 언제나 최고입니다.
김형만 Male - 44 years old
SMT 기술,생산관리 맡겨 주시면 언제나 최고입니다.

Bắc Ninh

25 Year 3 Month

Decision after interview
High school 16/09/2021
Phiên dịch trong cty Hàn quốc ở Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh
Trần Nam Phi Male - 31 years old
Phiên dịch trong cty Hàn quốc ở Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh

10 Year 1 Month

10-15 million
Vocational school 15/09/2021
Thực tập ở Hồ Chí Minh
Nguyễn Trần Female - 22 years old
Thực tập ở Hồ Chí Minh

TP HCM

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 13/09/2021
베트남어 전공, 업무에 맞춤 인재 양성민입니다.
양성민 Male - 33 years old
베트남어 전공, 업무에 맞춤 인재 양성민입니다.

Hà Nội

New commer

Company policy
4 years uiversity 03/09/2021
생산/제조/출하관리 경력 10년 입사지원자 임지현
임지현 Female - 41 years old
생산/제조/출하관리 경력 10년 입사지원자 임지현

Bắc Ninh

10 Year 9 Month

Company policy
2 years college 26/08/2021