Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 6

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Thự tập sinh ngành công nghệ ô tô tại TP HCM
Đặng Văn Bin Male - 22 years old
Thự tập sinh ngành công nghệ ô tô tại TP HCM

New commer

Decision after interview
3 years college 09/03/2021
생산관리 지원자 윤재웅입니다.
yoon3360 Male - 29 years old
생산관리 지원자 윤재웅입니다.

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 13/03/2020
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
Huỳnh Thanh Khương Male - 28 years old
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Vĩnh Long

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 12/06/2019
Hồ sơ xin việc
Male - 26 years old
Hồ sơ xin việc

New commer

3-5 million
4 years uiversity 18/05/2019
CV-Trương Minh Tuấn
Tuấn Trương Minh Female - 27 years old
CV-Trương Minh Tuấn

Hà Nội

New commer

10- 12 triệu
4 years uiversity 27/09/2018
이동희 이력서
이동희 Male - 45 years old
이동희 이력서

13 Year 5 Month

Company policy
16/03/2018