Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 23

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
37세 베트남 거주중, 건설, 건축, 크린룸, 설비, 배관, 기계, 철골, 공무, 회계, 관리 경력 입사지원서.
KIM.SUNGBAE Male - 36 years old
37세 베트남 거주중, 건설, 건축, 크린룸, 설비, 배관, 기계, 철골, 공무, 회계, 관리 경력 입사지원서.

Hà Nội

8 Year 3 Month

Decision after interview
4 years uiversity 26/04/2021
건설 공무,시공 입사 지원
손현수 Male - 37 years old
건설 공무,시공 입사 지원

10 Year 4 Month

Decision after interview
4 years uiversity 19/04/2021
건축시공, 공무 경력자 이력서
김형래 Male - 40 years old
건축시공, 공무 경력자 이력서

Hà Nội

7 Year 0 Month

Decision after interview
3 years college 26/11/2020
건축/토목 시공.공무  / 설계업무 모두 가능합니다.
조홍진 Male - 55 years old
건축/토목 시공.공무 / 설계업무 모두 가능합니다.

20 Year 3 Month

Company policy
2 years college 22/10/2020
Kỹ thuật
Tống Long Male - 23 years old
Kỹ thuật

1 Year 1 Month

10- 12 triệu
3 years college 16/09/2020
KỸ SƯ XÂY DỰNG
Trần Mạnh Hùng Male - 31 years old
KỸ SƯ XÂY DỰNG

Hà Nội

6 Year 5 Month

Decision after interview
4 years uiversity 08/07/2020
Kỹ sư hiện trường - Đà Nẵng
BÙI VĂN THANH Male - 28 years old
Kỹ sư hiện trường - Đà Nẵng

Đà Nẵng

2 Year 5 Month

Decision after interview
4 years uiversity 29/06/2020
CB Kỹ Thuật Xây Dựng
VÕ HOÀNG KHOA Male - 24 years old
CB Kỹ Thuật Xây Dựng

1 Year 0 Month

5-10 million
3 years college 04/05/2020
이력서 등록
nam yoon pyo Male - 46 years old
이력서 등록

23 Year 10 Month

Decision after interview
31/08/2019
Xây dựng
Hà Văn Anh Male - 32 years old
Xây dựng

Hải Dương

5 Year 0 Month

12-15 million
01/08/2019
Phuc nguyễn
Nguyễn hồng phúc Male - 28 years old
Phuc nguyễn

1 Year 6 Month

10- 12 triệu
23/07/2019
Nguyễn thế khánh
Nguyễn thế khánh Female - 35 years old
Nguyễn thế khánh

TP HCM

5 Year 6 Month

12-15 million
4 years uiversity 17/04/2019
Kỹ sư xây dựng biết tiếng Anh và tiếng Hàn
Trần Văn An Male - 30 years old
Kỹ sư xây dựng biết tiếng Anh và tiếng Hàn

Hà Nội

2 Year 1 Month

30-35 million
Master's degree 04/03/2019
Giám sát xây dựng
Đỗ Minh Thuần Male - 29 years old
Giám sát xây dựng

TP HCM

5 Year 0 Month

15-20 million
25/02/2019
Hồ Sơ Xin Việc
DƯƠNG LÊ TIẾN LỰC Male - 28 years old
Hồ Sơ Xin Việc

Nghệ An

3 Year 0 Month

7-10 million
4 years uiversity 13/02/2019
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường Male - 29 years old
Nguyễn Văn Cường

Hà Nội

3 Year 0 Month

12-15 million
4 years uiversity 28/12/2018
Hồ sơ xin việc
Sáng Nghệ Male - 29 years old
Hồ sơ xin việc

4 Year 0 Month

7-10 million
2 years college 25/12/2018
Nguyễn trọng hợp,kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp
Nguyễn trọng hợp Male - 39 years old
Nguyễn trọng hợp,kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp

10 Year 0 Month

12-15 million
07/12/2018
Hồ sơ xin việc
Đặng minh tuấn Male - 25 years old
Hồ sơ xin việc

Hà Nội

New commer

Decision after interview
26/10/2018
경력이력서(건축 현장 소장/설비/공무/현장관리/플랜트/GMP)
lee kyeongcheol Male - 53 years old
경력이력서(건축 현장 소장/설비/공무/현장관리/플랜트/GMP)

21 Year 6 Month

50 million↑
20/08/2018