Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 86
CV xin việc kế toán 73
CV Marketing bằng tiếng anh 83
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 82
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 82
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 70
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 88