Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 46
CV xin việc kế toán 46
CV Marketing bằng tiếng anh 44
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 47
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 44
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 41
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 50