Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 73
CV xin việc kế toán 64
CV Marketing bằng tiếng anh 67
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 69
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 70
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 58
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 75