Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 243
CV xin việc kế toán 228
CV Marketing bằng tiếng anh 229
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 255
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 237
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 225
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 246