Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 263
CV xin việc kế toán 247
CV Marketing bằng tiếng anh 250
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 275
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 258
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 243
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 264