Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 200
CV xin việc kế toán 183
CV Marketing bằng tiếng anh 187
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 204
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 193
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 175
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 204