Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 133
CV xin việc kế toán 117
CV Marketing bằng tiếng anh 127
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 127
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 133
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 112
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 136