Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 153
CV xin việc kế toán 133
CV Marketing bằng tiếng anh 143
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 151
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 149
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 130
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 154