Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 140
CV xin việc kế toán 123
CV Marketing bằng tiếng anh 132
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 132
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 139
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 117
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 143