Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 353
CV xin việc kế toán 330
CV Marketing bằng tiếng anh 338
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 366
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 342
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 325
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 368