Download Documents & Forms

Title Download Number of Download
CV xin việc ngành báo chí 274
CV xin việc kế toán 258
CV Marketing bằng tiếng anh 263
Tải mẫu CV hồ sơ thông thường 284
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại hàn quốc 273
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Nhật Bản 254
Tải mẫu CV hồ sơ dành cho người đi làm việc tại Việt Nam 276