ALL JOBS

PREMIUM SERVICE GUIDE

3 years ↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn 72 ngày

3 years ↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 27 ngày

Over 2 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 72 ngày

5 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 72 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 26 ngày

3 years ↑ | Thái Nguyên | Trên 50 triệu 48 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 83 ngày

5 years↑ | Ninh Bình | Thoả thuận sau phỏng vấn 72 ngày

5 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 44 ngày

5 years↑ | Ninh Bình | Thoả thuận sau phỏng vấn 70 ngày

Newcommer | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 37 ngày

No relation sex | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 55 ngày

PRIME SERVICE GUIDE

SPECIAL SERVICE GUIDE

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn

44 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

55 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Over 2 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

72 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

83 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Ninh Bình | Thoả thuận sau phỏng vấn

44 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

44 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Ninh Bình | Thoả thuận sau phỏng vấn

42 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Newcommer | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn

37 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

No relation sex | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

55 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật MCT, CNC
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
23/10/2020
(100 ngày)
Công ty TNHH WISOL HÀ NỘI NOTE Tuyển Lập Trình Viên Mobile cho công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh
IT·Software·Programmer
3 years ↑
Không yêu cầu
Bắc Ninh
20-30 triệu
Apply Now
26/07/2020
(11 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển kỹ thuật SMT
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
08/09/2020
(55 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám sát sản xuấ gỗ MDF
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Thái Nguyên
20-25 Triệu
Apply Now
28/08/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Giám sát sản xuất sàn
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Thái Nguyên
20-25 Triệu
Apply Now
28/08/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý công vụ nhà máy
AS·Service·Repair
Over 2 years
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
23/10/2020
(100 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Trưởng phòng hành chính nhân sự
HR·Labor Management
5 years↑
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
25/09/2020
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Nhân viên kinh doanh / Sales engineer
General Sales·Business
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
07/09/2020
(54 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Quản lý QA
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Thái Nguyên
Trên 50 triệu
Apply Now
01/09/2020
(48 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Lập trình viên Mobile
IT-software
1 year over
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
06/10/2020
(83 ngày)
Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn HOT NOTE Nhân viên kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng
General Sales·Business
Unrelated career
Trung cấp
TP HCM
5-7 triệu
Apply Now
23/07/2020
(8 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển tổng quản lý QC
Điện·Điện tử·Điều khiển
5 years↑
Cao đằng
Ninh Bình
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
25/09/2020
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Trưởng phòng tổng vụ
Administration·Office work
5 years↑
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
25/09/2020
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý sản xuất nhà máy gỗ
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Thái Nguyên
10-15 triệu
Apply Now
28/08/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE KỸ THUẬTSƯ ĐIỆN/ ELECTRICAL ENGINNER
AS·Service·Repair
5 years↑
Cao đằng
Thái Nguyên
10-15 triệu
Apply Now
25/09/2020
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE KỸ SƯ CƠ ĐIỆN/ MECHANICAL
Engineering·Technology
5 years↑
Cao đằng
Thái Nguyên
10-15 triệu
Apply Now
31/07/2020
(16 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tổng quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
5 years↑
Cao đằng
Ninh Bình
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
21/10/2020
(98 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
General Sales·Business
Newcommer
Cao đằng
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
21/08/2020
(37 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển phiên dịch tiếng trung
Foreign language·Interpreter·Translator
Newcommer
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
01/09/2020
(48 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuậ sản xuất gỗ MDF
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Thái Nguyên
Trên 50 triệu
Apply Now
29/09/2020
(76 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE KỸ THUẬT SẢN XUẤT GỒ MDF
Engineering·Technology
3 years ↑
Cao đằng
Thái Nguyên
10-15 triệu
Apply Now
28/08/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển kỹ thuật sản xuất (chuyên nghành Điện)
Điện·Điện tử·Điều khiển
Over 2 years
Đại học
Thái Nguyên
7-10 triệu
Apply Now
30/07/2020
(15 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
7-10 years
Đại học
Nam Định
7-10 triệu
Apply Now
18/06/2021
(338 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
Over 2 years
Cao đằng
Ninh Bình
12-15 Triệu
Apply Now
02/09/2020
(49 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Trưởng phòng sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
5 years↑
Đại học
Hải Phòng
20-30 triệu
Apply Now
05/08/2020
(21 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
Over 2 years
Cao đằng
Ninh Bình
12-15 Triệu
Apply Now
02/09/2020
(49 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Kỹ Sư Thiết Kế Máy Móc/ Jig
Mechanical·Mechanical equipment
Newcommer
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Now
16/07/2020
(1 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
Newcommer
Cao đằng
Ninh Bình
7-10 triệu
Apply Now
13/08/2020
(29 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
1 year over
Cao đằng
Bắc Giang
5-10 triệu
Apply Now
16/07/2020
(1 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng phòng dịch vụ khách hàng
Advertisement·PR·Media
5 years↑
Đại học
Hải Phòng
20-30 triệu
Apply Now
05/08/2020
(21 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng phòng quản lý nguyên liệu
Engineering·Technology
5 years↑
Đại học
Hải Phòng
20-30 triệu
Apply Now
02/09/2020
(49 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
General Sales·Business
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
05/08/2020
(21 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên Marketing
SEO·Online Marketing
1 year over
Đại học
Hà Nội
10-12 triệu
Apply Now
25/08/2020
(41 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên an toàn
Safety·Quality·Inspection
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
17/07/2020
(2 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng pháp chế
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
17/07/2020
(2 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Phó Phòng Chất Lượng - Phó Phòng CS
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Now
16/07/2020
(1 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình PLC
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
21/08/2020
(37 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Drivers
1-3 years
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Apply Now
24/05/2027
(2504 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(1233 ngày)
DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ GỌI 0968048340 ANH HƯNG Cần Tìm Người Nuôi Bệnh Bình Phước Gọi Dịch Vụ Nuôi Bệnh Bình Minh Là Có Người
Việc Làm 24h
Unrelated career
Không yêu cầu
Hà Nội
5-7 triệu
Submit directly to the company
19/07/2020
(4 ngày)