ALL JOBS

PREMIUM SERVICE GUIDE

3 years ↑ | Thái Nguyên | Thoả thuận sau phỏng vấn 17 ngày

5 years↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 29 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 5 ngày

5 years↑ | Thái Nguyên | Thoả thuận sau phỏng vấn 73 ngày

5 years↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn 14 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 79 ngày

Unrelated career | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 51 ngày

Unrelated career | Vĩnh Phúc | 면접 후 결정 12 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 79 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 51 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 79 ngày

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 50 ngày

3-5 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 19 ngày

3-5 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 19 ngày

5 years↑ | Thái Nguyên | Thoả thuận sau phỏng vấn 73 ngày

No relation sex | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 36 ngày

5 years↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 1 ngày

5 years↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 29 ngày

3-5 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 47 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 37 ngày

No relation sex | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 44 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 36 ngày

PRIME SERVICE GUIDE

73 ngày Apply Now

SPECIAL SERVICE GUIDE

73 ngày Apply Now

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

5 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Thái Nguyên | Thoả thuận sau phỏng vấn

73 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn

14 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

79 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Unrelated career | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

79 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

79 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

79 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

51 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

22 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3-5 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

47 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3-5 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

47 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Thái Nguyên | Thoả thuận sau phỏng vấn

73 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

No relation sex | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

36 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

1 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3-5 years | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

47 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

79 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

No relation sex | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

16 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

36 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển tổng quản lý sản xuất nhà máy
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
01/07/2020
(91 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Đại học
Thái Nguyên
20-30 triệu
Apply Now
16/05/2020
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng phòng sản xuất
Mechanical·Mechanical equipment
5 years↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
30/04/2020
(29 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trưởng phòng hành chính nhân sự
HR·Labor Management
5 years↑
Đại học
Bắc Giang
20-25 Triệu
Apply Now
13/07/2020
(103 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Quản lý QA/QC
Quality management (QA/QC)
5 years↑
Đại học
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
11/07/2020
(101 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển tổng quản lý SMT
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Giang
15-20 Triệu
Apply Now
15/05/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
General Sales·Business
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
5-10 triệu
Apply Now
09/04/2020
(8 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng tiêu chuẩn
Quality management (QA/QC)
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
26/06/2020
(86 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên mua hàng
Import-Export·Foreign Trade
Unrelated career
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
19/06/2020
(79 ngày)
SEONGHO TECH VINA NOTE 자동화설비 PLC프로그래머
Mechanical·Mechanical equipment
5 years↑
대학2년 졸업 이상
Hải Phòng
면접 후 결정
Apply Now
02/05/2020
(31 ngày)
SEONGHO TECH VINA NOTE MCT,CNC 운영 경력자
Mechanical·Mechanical equipment
5 years↑
고등학교졸업 이상
Hải Phòng
면접 후 결정
Apply Now
02/05/2020
(31 ngày)
CÔNG TY TNHH NHẬT THĂNG CÁT TƯỜNG Thợ Cơ Khí - (Hàn, Phay, Tiện, Cắt, Đột Dập)
Mechanical·Mechanical equipment
5 years↑
Trung cấp
Hà Nội
10-12 triệu
Apply Now
10/04/2020
(9 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Kỹ Sư Thiết Kế Máy Móc/ Jig
Mechanical·Mechanical equipment
Newcommer
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Now
16/07/2020
(106 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY ME
Mechanical·Mechanical equipment
Newcommer
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Now
18/06/2020
(78 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
7-10 years
Đại học
Nam Định
7-10 triệu
Apply Now
18/06/2021
(443 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Ký sư cơ khí cơ điện
Mechanical·Mechanical equipment
Over 7 years
Đại học
Thái Nguyên
25-30 triệu
Apply Now
13/06/2020
(73 ngày)
SEKONIX CO.,LTD [SEKONIXVINA] Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Production Management
Unrelated career
대학4년 졸업
Vĩnh Phúc
면접 후 결정
Apply Now
13/04/2020
(12 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên an toàn
Safety·Quality·Inspection
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
17/07/2020
(107 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên môi trường
Landscape·Environment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
19/06/2020
(79 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng pháp chế
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
17/07/2020
(107 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Now
22/05/2020
(51 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Phó Phòng Chất Lượng - Phó Phòng CS
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Now
16/07/2020
(106 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí 3D
Metal·Moldmaking
Over 2 years
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
18/06/2020
(78 ngày)
Công ty hút bể phốt Hà Nội Nhân viên thông hút bể phốt tại địa bàn Hà Nội
Landscape·Environment
Unrelated career
Không yêu cầu
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Website
15/04/2020
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên mua hàng
Import-Export·Foreign Trade
3-5 years
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
18/05/2020
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán tổng hợp
Accounting·Finance·Tax
3-5 years
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
18/05/2020
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Quản lý sản xuất MDF
Engineering·Technology
5 years↑
Đại học
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
11/07/2020
(101 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý chất lượng
Quality management (QA/QC)
1 year over
Cao đằng
Nam Định
7-10 triệu
Apply Now
15/05/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Foreign language·Interpreter·Translator
1 year over
Không yêu cầu
Ninh Bình
10-15 triệu
Apply Now
12/06/2020
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Foreign language·Interpreter·Translator
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Now
08/06/2020
(68 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên Quản lý Chất Lượng
Quality management (QA/QC)
3 years ↑
Trên Trung cấp
Ninh Bình
10-12 triệu
Apply Email
07/05/2020
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
07/05/2020
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý kho vật liệu
Điện·Điện tử·Điều khiển
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
7-10 triệu
Apply Now
07/05/2020
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật vận hành máy SMT
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
07/05/2020
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng phòng kế toán
Accounting·Finance·Tax
5 years↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
30/04/2020
(29 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phó phòng kế toán
Accounting·Finance·Tax
5 years↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
28/05/2020
(57 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Chuyên viên phát triển ứng dụng (Java)
IT-software
1 year over
Cao đằng
TP HCM
15-25 triệu
Apply Email
24/04/2020
(23 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý nhân sự
Administration·Office work
3-5 years
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
18/05/2020
(47 ngày)
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Diên Khánh Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc BVTV Và Phân Bón (Bình Dương, Đồng Nai, BRVT)
General Sales·Business
1 year over
Cao đằng
Bình Phước
10-15 triệu
Apply Email
20/04/2020
(19 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG BMC Tuyển Thợ Bế giấy
AS·Service·Repair
1 year over
Không yêu cầu
Hà Nội
10-15 triệu
Apply Now
20/04/2020
(19 ngày)
Tân Thanh Danh Nhân Viên Bán Hàng [ Hồ Chí Minh]
Advertising Sales
Unrelated career
Thạc sĩ
TP HCM
7-10 triệu
Apply Now
18/04/2020
(17 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình PLC
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
21/08/2020
(142 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng trung
Foreign language·Interpreter·Translator
1 year over
Không yêu cầu
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
15/05/2020
(44 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh sơn
General Sales·Business
1 year over
Trung cấp
Đồng Nai
Chính sách của công ty
Apply Now
10/06/2020
(70 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật sản xuất
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
07/05/2020
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý chất lượng
Quality management (QA/QC)
1 year over
Cao đằng
Nam Định
7-10 triệu
Apply Now
04/06/2020
(64 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
Unrelated career
Cao đằng
Bắc Ninh
5-10 triệu
Apply Now
07/05/2020
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển vận hành máy in Flexo
Engineering·Technology
3 years ↑
Không yêu cầu
Bắc Ninh
10-15 triệu
Apply Email
30/04/2020
(29 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí phát triển sản phẩm
Mechanical·Mechanical equipment
Over 2 years
Cao đằng
Hà Nội
10-15 triệu
Apply Email
25/05/2020
(54 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán tổng hợp
Accounting·Finance·Tax
Over 4 years
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
24/04/2020
(23 ngày)
Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn NOTE Nhân viên Telesale Bán thời gian
Administration·Office work
Unrelated career
Trên Trung cấp
TP HCM
3-5 triệu
Apply Now
04/04/2020
(3 ngày)
Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn NOTE Nhân viên Sale làm việc tại văn phòng
Administration·Office work
Unrelated career
Trên Trung cấp
TP HCM
5-7 triệu
Apply Now
04/04/2020
(3 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
Unrelated career
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Ninh
5-7 triệu
Apply Email
03/04/2020
(2 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển IT, PHP developer:
IT-software
1 year over
Đại học
Hà Nội
12-15 Triệu
Apply Email
03/04/2020
(2 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trợ lý
Processing of Agro·Forestry·Fisheries
1 year over
Đại học
Thái Nguyên
10-15 triệu
Apply Now
29/04/2020
(28 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật sản xuất
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thỏa thuận
Apply Email
08/04/2020
(7 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình PLC/PC
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Email
08/04/2020
(7 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Drivers
1-3 years
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Apply Now
24/05/2027
(2609 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(1338 ngày)