ALL JOBS

PREMIUM SERVICE GUIDE

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 77 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 49 ngày

3 years ↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 56 ngày

5 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 56 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 22 ngày

PRIME SERVICE GUIDE

SPECIAL SERVICE GUIDE

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

21 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

77 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

56 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

28 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

22 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Chất Lượng
Quality management (QA/QC)
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
02/08/2022
(77 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý tổng vụ
HR·Labor Management
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
02/08/2022
(77 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán viên
Accounting·Finance·Tax
3 years ↑
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
12/07/2022
(56 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán trưởng
Accounting·Finance·Tax
5 years↑
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
09/08/2022
(84 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng anh
Printing·Editors·Publishers
Unrelated career
Cao đằng
Đồng Nai
10-15 triệu
Apply Email
08/08/2022
(83 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Foreign language·Interpreter·Translator
Unrelated career
Cao đằng
Đồng Nai
10-15 triệu
Apply Email
11/07/2022
(55 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Accounting·Finance·Tax
7-10 years
Cao đằng
Hải Dương
15-20 Triệu
Apply Email
06/07/2022
(50 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
Foreign language·Interpreter·Translator
1 year over
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
06/07/2022
(50 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Nhân viên nhân sự biết tiếng hàn
Head hunting·Job counseling
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
03/08/2022
(78 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Kế toán tổng hợp
Accounting·Finance·Tax
1 year over
Cao đằng
Hà Nội
15-20 Triệu
Apply Email
20/07/2022
(64 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Drivers
1-3 years
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Apply Now
24/05/2027
(1833 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(562 ngày)