ALL JOBS

PREMIUM SERVICE GUIDE

5 years↑ | Ninh Bình | Chính sách của công ty 21 ngày

3 years ↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn 80 ngày

5 years↑ | Hải Dương | Thoả thuận sau phỏng vấn 4 ngày

5 years↑ | Hải Dương | Thoả thuận sau phỏng vấn 60 ngày

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 14 ngày

1 year over | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 3 ngày

Over 2 years | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 17 ngày

3 years ↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn 80 ngày

1 year over | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 10 ngày

1 year over | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 10 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 21 ngày

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 46 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 42 ngày

3 years ↑ | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 5 ngày

PRIME SERVICE GUIDE

Tuyển Manager PE

Công ty TNHH JOBPRO

Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

11 ngày Apply Email
18 ngày Apply Now

SPECIAL SERVICE GUIDE

46 ngày Apply Now

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Hải Dương | Thoả thuận sau phỏng vấn

32 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

42 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn

52 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

5 years↑ | Hải Dương | Thoả thuận sau phỏng vấn

27 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

49 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

No relation sex | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

49 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Over 2 years | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

18 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

14 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn

33 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý hành chính nhân sự
HR·Labor Management
5-10 years
Cao đằng
Hưng Yên
20-30 triệu
Apply Email
15/01/2021
(42 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng phòng QA
Điện·Điện tử·Điều khiển
5 years↑
Cao đằng
Ninh Bình
Chính sách của công ty
Apply Email
25/12/2020
(21 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng trung
Administration·Office work
Unrelated career
Trung cấp
Ninh Bình
12-15 Triệu
Apply Email
07/12/2020
(3 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý nguyên vật liệu
Monitoring
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
22/03/2021
(108 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng phòng hành chính nhân sự
Điện·Điện tử·Điều khiển
5 years↑
Cao đằng
Bắc Ninh
20-25 Triệu
Apply Email
09/12/2020
(5 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý chất lượng
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Ninh Bình
15-20 Triệu
Apply Email
16/02/2021
(74 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu
Import-Export·Foreign Trade
1 year over
Cao đằng
Ninh Bình
15-20 Triệu
Apply Email
16/02/2021
(74 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật SMT
Mechanical·Mechanical equipment
Over 2 years
Cao đằng
Hưng Yên
25-30 triệu
Apply Email
03/03/2021
(89 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý lắp ráp
Engineering·Technology
5 years↑
Cao đằng
Hải Dương
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
02/02/2021
(60 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình C++/C#
Mechanical·Mechanical equipment
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
15/01/2021
(42 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ sư SMT group leader và shift leader SMT
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
04/02/2021
(62 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ Á ĐÔNG Nhân viên Kế toán Hành chính
Accounting·Finance·Tax
Over 2 years
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
16/12/2020
(12 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ Á ĐÔNG Nhân viên Tuyển dụng Xuất khẩu Lao động
Head hunting·Job counseling
1 year over
Trung cấp
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
16/12/2020
(12 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
1 year over
Cao đằng
Ninh Bình
15-20 Triệu
Apply Email
29/12/2020
(25 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Manager PE
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
15/12/2020
(11 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên mua hàng
Import-Export·Foreign Trade
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
15/12/2020
(11 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIÊN THIÊN TÂN Kỹ sư Điện
Điện·Điện tử·Điều khiển
Over 2 years
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
14/12/2020
(10 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển tổng quản lý sản xuất nhà máy
Điện·Điện tử·Điều khiển
5 years↑
Đại học
Hà Nam
Apply Email
18/02/2021
(76 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA MINH Nhân viên Kế toán Tổng hợp
Accounting·Finance·Tax
1 year over
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
11/12/2020
(7 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA MINH Nhân Viên Bán Hàng
General Sales·Business
1 year over
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
11/12/2020
(7 ngày)
Công ty TNHH EBADA VINA HOT NOTE Thông dịch -Phiên dịch tiếng Hàn
Foreign language·Interpreter·Translator
1 year over
Cao đằng
Bình Dương
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
05/01/2021
(32 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
22/02/2021
(80 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
22/02/2021
(80 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT Kế Toán Thanh Toán Công Trình
Accounting·Finance·Tax
Over 2 years
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
10/12/2020
(6 ngày)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT Giám sát Xây dựng
Construction·Supervision·Public service
1 year over
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
10/12/2020
(6 ngày)
CÔNG TY TNHH EXPRESSGO account excutive
General Sales·Business
1 year over
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
07/12/2020
(3 ngày)
CÔNG TY TNHH EXPRESSGO graphic designer
Fine art·Art·Design
1 year over
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
07/12/2020
(3 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng
General Sales·Business
3 years ↑
Cao đằng
TP HCM
10-15 triệu
Apply Email
12/01/2021
(39 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Kỹ sư điện - tự động hóa - Lập trình PLC
Engineering·Technology
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
03/02/2021
(61 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật sửa chưa, lắp đặt SMT
AS·Service·Repair
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Email
01/01/2021
(28 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật máy nhuộm
Mechanical·Mechanical equipment
5 years↑
Cao đằng
Hải Dương
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
31/12/2020
(27 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng nhóm pháp chế
Legal·Patent·Trademark
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
22/01/2021
(49 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Foreign language·Interpreter·Translator
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
25/12/2020
(21 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên QA - CS
Engineering·Technology
1 year over
Cao đằng
Ninh Bình
7-10 triệu
Apply Email
22/01/2021
(49 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên IT
IT·Software·Programmer
Over 2 years
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
16/02/2021
(74 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
12/02/2021
(70 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên mua hàng
Import-Export·Foreign Trade
3 years ↑
Cao đằng
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
06/01/2021
(33 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viện quản lý chất lượng
Quality management (QA/QC)
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
7-10 triệu
Apply Email
02/02/2021
(60 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyên nhân viên QC
Engineering·Technology
1 year over
Cao đằng
Ninh Bình
12-15 Triệu
Apply Email
29/12/2020
(25 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOT NOTE Tuyển thợ hút bể phốt, thông tắc cống tại Hà Nội
BIO Technology
1 year over
Trung cấp
Hà Nội
7-10 triệu
Apply Website
22/12/2020
(18 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
7-10 years
Đại học
Nam Định
7-10 triệu
Apply Email
18/06/2021
(196 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Drivers
1-3 years
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Apply Now
24/05/2027
(2362 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(1091 ngày)