ALL JOBS

PREMIUM SERVICE GUIDE

No relation sex | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 25 ngày

10 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn 72 ngày

Unrelated career | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn 3 ngày

3 years ↑ | Ninh Bình | Thoả thuận sau phỏng vấn 45 ngày

Unrelated career | TP HCM | Thoả thuận sau phỏng vấn 45 ngày

5 years↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 3 ngày

PRIME SERVICE GUIDE

SPECIAL SERVICE GUIDE

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

10 years↑ | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

72 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

10 years↑ | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn

25 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Ninh Bình | Thoả thuận sau phỏng vấn

17 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Unrelated career | TP HCM | Thoả thuận sau phỏng vấn

17 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

10 years↑ | Hà Nội | Thoả thuận sau phỏng vấn

14 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ sư thiết kế cơ khí
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
27/12/2022
(84 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển giám đốc nhà máy
Engineering·Technology
1 year over
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
29/10/2022
(25 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám Đốc Nhân Sự
HR·Labor Management
10 years↑
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
12/01/2023
(100 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Secretary·Guide·Attendant
Over 2 years
Đại học
Ninh Bình
20-30 triệu
Apply Email
16/12/2022
(73 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN
Engineering·Technology
Unrelated career
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
04/11/2022
(31 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Hiện Trường
Architecture·Interior Design
10 years↑
Cao đằng
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
29/10/2022
(25 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển trưởng nhóm kinh doanh
General Sales·Business
3 years ↑
Đại học
TP HCM
3-7 triệu
Apply Email
23/01/2023
(111 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN KỸ SƯ SOFTWARE PHẦN MỀM ATM
IT·High technology
1 year over
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
21/12/2022
(78 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM (DEV )
IT·High technology
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
28/11/2022
(55 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán trưởng
Finance·Currency
1 year over
Đại học
Ninh Bình
3-7 triệu
Apply Email
18/11/2022
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển giám đốc nhà máy
Engineering·Technology
3 years ↑
Đại học
Ninh Bình
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
18/11/2022
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trưởng Phòng Mùa Hàng
Import-Export·Foreign Trade
5 years↑
Đại học
Phú Thọ
Chính sách của công ty
Apply Email
15/12/2022
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM (DEV )
IT·High technology
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Email
08/11/2022
(35 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh
General Sales·Business
Unrelated career
Cao đằng
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
02/12/2022
(59 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Đốc Phân Xưởng
Quality management (QA/QC)
3 years ↑
Cao đằng
Ninh Bình
25-30 triệu
Apply Email
18/11/2022
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Hiện Trường
Architecture·Interior Design
10 years↑
Cao đằng
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
18/10/2022
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN PC TEAM LEADER PC
Overseas Sales·Trading Business
Over 7 years
Cao đằng
Hà Nam
30-35 triệu
Apply Email
11/10/2022
(7 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Trưởng Bộ Phận Chất Lượng OQC - OQC Section Leader
Mechanical·Mechanical equipment
5 years↑
Đại học
Hà Nam
30-35 triệu
Apply Email
26/10/2022
(22 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trưởng Phòng It Network
IT·High technology
5 years↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
07/10/2022
(3 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trưởng Phòng It Network
IT·High technology
5 years↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
21/10/2022
(17 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Diễm Họa (Animator)
Fine art·Art·Design
5 years↑
Cao đằng
Hà Nội
20-25 Triệu
Apply Email
14/10/2022
(10 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên chất lượng
Quality management (QA/QC)
Over 2 years
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
12/10/2022
(8 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển dụng kế toán nội bộ
Accounting·Finance·Tax
1 year over
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
11/10/2022
(7 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Drivers
1-3 years
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Apply Now
24/05/2027
(1693 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(422 ngày)