TẤT CẢ VIỆC LÀM

PREMIUM HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Trên 1 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 19 ngày

Trên 1 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 40 ngày

Trên 3 năm | Quảng Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 47 ngày

Không yêu cầu | Quảng Ninh | Chính sách của công ty 19 ngày

Trên 1 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 43 ngày

PRIME HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

SPECIAL HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

SPEED HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 1 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

19 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Không yêu cầu | Quảng Ninh | Chính sách của công ty

47 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 1 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

43 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 5 năm | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

26 ngày

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên Y Tế
Y tế·Chăm sóc sức khỏe
Không yêu cầu
Trung cấp
Bắc Ninh
7-10 triệu
Nộp qua Email
18/02/2022
(23 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên mua hàng
Xuất nhập khẩu·Ngoại thương
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
14/03/2022
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên IT (phần mềm)
CNTT-Công nghệ cao
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
07/03/2022
(40 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phó phòng sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
40-50 triệu
Nộp qua Email
14/03/2022
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Chất Lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
Cao đằng
Quảng Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
14/03/2022
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Sản Xuất
Chế biến Nông-Lâm-Thủy Sản
Trên 3 năm
Cao đằng
Quảng Ninh
Chính sách của công ty
Nộp qua Email
14/03/2022
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trưởng Phòng RD
Chế biến Nông-Lâm-Thủy Sản
Trên 3 năm
Đại học
Quảng Ninh
Chính sách của công ty
Nộp qua Email
14/03/2022
(47 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật PE SMT
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
07/04/2022
(71 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên vân hành máy đo 3D
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Trung cấp
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Nộp qua Email
01/04/2022
(65 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Chất Lượng
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
21/02/2022
(26 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Sản Xuất
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 1 năm
Cao đằng
Hà Nam
10-20 triệu
Nộp qua Email
12/02/2022
(17 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân Sự mảng công lương
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
07/02/2022
(12 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật sản xuất
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 2 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
09/02/2022
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ sư SMT
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 2 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
03/02/2022
(8 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Lái xe
1-3 năm
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
24/05/2027
(1944 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
CNTT-Giải pháp
Nhân viên mới
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Nộp qua Email
30/11/2023
(673 ngày)