TẤT CẢ VIỆC LÀM

PREMIUM HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Trên 3 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 56 ngày

Trên 2 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn 78 ngày

Trên 2 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn 50 ngày

Trên 1 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn 77 ngày

Trên 3 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn 49 ngày

Trên 5 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn 49 ngày

PRIME HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

SPECIAL HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

SPEED HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 3 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

63 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 2 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn

50 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 2 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn

78 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 1 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn

49 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 3 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn

77 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 5 năm | Long An | Thoả thuận sau phỏng vấn

77 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Không yêu cầu | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

39 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Không yêu cầu | Bắc Giang | Thoả thuận sau phỏng vấn

17 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 3 năm | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

35 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Trên 3 năm | Hà Nam | Thoả thuận sau phỏng vấn

14 ngày

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN THIẾT KẾ JIG/FIXTURE
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
20/09/2022
(84 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Diễm Họa (Animator)
Mỹ thuật·Nghệ thuật·Thiết kế
Trên 3 năm
Cao đằng
Hà Nội
20-25 Triệu
Nộp qua Email
14/10/2022
(108 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên 3D Background Modeler
CNTT - Phần mềm
Trên 1 năm
Cao đằng
Hà Nội
20-25 Triệu
Nộp qua Email
16/09/2022
(80 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên thiết kế game
Mỹ thuật·Nghệ thuật·Thiết kế
Không yêu cầu
Cao đằng
Hà Nội
20-25 Triệu
Nộp qua Email
16/09/2022
(80 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán tổng hợp biết tiếng anh
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 3 năm
Đại học
Hà Nội
10-15 triệu
Nộp qua Email
15/09/2022
(79 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên chất lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
12/10/2022
(106 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên nhân sự
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 2 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
14/09/2022
(78 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 5 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
06/09/2022
(70 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển dụng kế toán nội bộ
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
11/10/2022
(105 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán tổng hợp
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 3 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
13/09/2022
(77 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán trưởng
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 5 năm
Đại học
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
13/09/2022
(77 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý thiết bị
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
7-10 triệu
Nộp qua Email
10/09/2022
(74 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN
Kỹ thuật·Công nghệ
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
10/09/2022
(74 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển giám đốc nhà máy
Kỹ thuật·Công nghệ
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
13/08/2022
(46 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên đối ứng - CS chất lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
대학3년 졸업
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
06/09/2022
(70 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên Logistics
Xuất nhập khẩu·Ngoại thương
Trên 3 năm
대학3년 졸업
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
21/09/2022
(85 ngày)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MV TECH CO.,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HOT NOTE 영상처리 SW 및 PC 제어 SW 개발자/ CS 인력 모집
Điện·Điện tử·Điều khiển
Không yêu cầu
학력무관
Vĩnh Phúc
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
19/08/2022
(52 ngày)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MV TECH CO.,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HOT NOTE 한국에서 영상처리 SW 및 PC 제어 SW 개발자/ CS 인력 모집
Điện·Điện tử·Điều khiển
Không yêu cầu
학력무관
Nước ngoài
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
19/08/2022
(52 ngày)
TS electrics vina 품질주재원 모집
Điện·Điện tử·Điều khiển
3-5 năm
대학2년 졸업 이상
Phú Thọ
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
18/07/2022
(20 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Chất Lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
02/08/2022
(35 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý tổng vụ
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
02/08/2022
(35 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán viên
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 3 năm
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
12/07/2022
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán trưởng
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 5 năm
Đại học
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
09/08/2022
(42 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng anh
Báo chí-Biên tập viên-Xuất bản
Không yêu cầu
Cao đằng
Đồng Nai
10-15 triệu
Nộp qua Email
08/08/2022
(41 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Cao đằng
Đồng Nai
10-15 triệu
Nộp qua Email
11/07/2022
(13 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
7-10 năm
Cao đằng
Hải Dương
15-20 Triệu
Nộp qua Email
06/07/2022
(8 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
06/07/2022
(8 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Nhân viên nhân sự biết tiếng hàn
Nhân sự-Tư vấn việc làm
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
03/08/2022
(36 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Kế toán tổng hợp
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Cao đằng
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp qua Email
20/07/2022
(22 ngày)
Công ty TNHH Kwang Sung Engineering Vina HOT NOTE Tuyển tài xế lái xe cho sếp
Lái xe
1-3 năm
Khác
TP HCM
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
24/05/2027
(1791 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
CNTT-Giải pháp
Nhân viên mới
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Nộp qua Email
30/11/2023
(520 ngày)