Liên Hệ Email Hỏi Đáp Sự Kiện

Mọi thắc mắc được gửi đến trước 17h các ngày trong tuần (trừ cuối tuần) sẽ được trả lời trong ngày

Ngoài ra tùy thuộc vào nội dung thắc mắc mà sẽ được trả lời theo giờ làm việc như sau

Ngày thường sau 17 giờ : ngày hôm sau | Cuối tuần : Thứ 2 tuần sau

Email người gửi

Tiêu đề

Lý do gửi

Nội dung

- Nội dung thu thập : Địa chỉ Email - Mục đích : Cung cấp tư vấn hài lòng nhất cho mọi thắc mắc - Thời gian lưu trữ : 1 năm sau khi thắc mắc được xử lý