Vui lòng nhập email đã đăng ký tài khoản trên JOBPRO.

Chúng tôi sẽ gửi mail hướng dẫn bạn tạo mật khẩu mới.

*Địa chỉ mail khi bạn đăng ký tài khoản tại JOBPRO.

 

Trung tâm CSKH JOBPRO

Điện thoại: 024-3868-8282 | Email: help@jobpro.vn

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 | Thứ 7: 8h30 -12h