Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 10

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Yên Phong, Bắc Ninh
Dương Đăng Hoàng Male - 24 years old
Yên Phong, Bắc Ninh

Bắc Ninh

New commer

7-10 million
4 years uiversity 24/11/2021
최선을 다 하겠습니다.
김승현 Male - 35 years old
최선을 다 하겠습니다.

8 Year 9 Month

Company policy
17/02/2021
경력증명서 및 자기소개서 박현근(phg1031@daum.net)
박현근 Male - 38 years old
경력증명서 및 자기소개서 박현근(phg1031@daum.net)

Hà Nội

11 Year 3 Month

Company policy
14/02/2021
품질관리 및 설계,제작 경험을 바탕으로 함께 성장할수 있는 인재가 되겠습니다.
우현우 Male - 36 years old
품질관리 및 설계,제작 경험을 바탕으로 함께 성장할수 있는 인재가 되겠습니다.

5 Year 1 Month

Company policy
06/07/2020
kang seong hwa(강성화) 이력서
kang seong hwa Male - 47 years old
kang seong hwa(강성화) 이력서

Hà Nội

21 Year 4 Month

Decision after interview
2 years college 02/07/2020
Kĩ sư thiết kế cho Công ty Cổ Phần SAVA M&E
LÊ TRƯỜNG SƠN Male - 24 years old
Kĩ sư thiết kế cho Công ty Cổ Phần SAVA M&E

New commer

5-10 million
4 years uiversity 26/05/2020
설계,가공,생산
박정재 Male - 50 years old
설계,가공,생산

24 Year 0 Month

Company policy
10/05/2019
Nhân Viên Thiết Kế 2d 3d
Nguyễn Tấn Đạt Male - 25 years old
Nhân Viên Thiết Kế 2d 3d

Bình Dương

1 Year 0 Month

7-10 million
02/05/2019
자동화설비, 전용기 제작 및 설계
Yong Suk Ha Male - 43 years old
자동화설비, 전용기 제작 및 설계

13 Year 0 Month

Decision after interview
2 years college 19/04/2019
준비된 인재
현상욱 Male - 34 years old
준비된 인재

4 Year 10 Month

Decision after interview
Master's degree 04/01/2019