Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 3

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
IT, ERP, PI, 기획, 지원, 생산관리, 영업관리 등 SCM 전문가
김승찬 Male - 47 years old
IT, ERP, PI, 기획, 지원, 생산관리, 영업관리 등 SCM 전문가

Bắc Ninh

14 Year 9 Month

Decision after interview
09/10/2018
변화를 두려워하지 않는, 신념과 열정을 가진 사람 안상철입니다.
안상철(Sangchul Ahn) Male - 45 years old
변화를 두려워하지 않는, 신념과 열정을 가진 사람 안상철입니다.

TP HCM

15 Year 6 Month

50 million↑
30/09/2018
Hồ sơ xin việc ( bộ phận quản lý kho)
Phan Văn Sơn Male - 35 years old
Hồ sơ xin việc ( bộ phận quản lý kho)

6 Year 4 Month

7-10 million
18/07/2018