Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 7

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên nhập dữ liệu online
Phan Võ Ngọc Châu Female - 18 years old
Nhân viên nhập dữ liệu online

New commer

5-7 million
High school 30/01/2021
Giúp việc. Bán hàng
Hồ huyền trang Female - 33 years old
Giúp việc. Bán hàng

New commer

3-5 million
14/04/2020
HOÀNG VĂN HÒA
Hoàng Văn Hòa Male - 24 years old
HOÀNG VĂN HÒA

New commer

3-5 million
08/10/2018
Lê Minh Hải
Lê Minh Hải Male - 22 years old
Lê Minh Hải

Hà Nội

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 28/09/2018
Hồ sơ xin việc làm nhân viên thời vụ
Trần Thị Ngọc Hồng Female - 22 years old
Hồ sơ xin việc làm nhân viên thời vụ

Hà Nội

New commer

3 million↓
26/09/2018
Hồ sơ xin việc
Vũ Thị Thu Hoài Female - 23 years old
Hồ sơ xin việc

New commer

5-7 million
4 years uiversity 22/09/2018
Đinh Hồ Quốc Duy
Duy Đinh Male - 22 years old
Đinh Hồ Quốc Duy

New commer

Decision after interview
High school 08/08/2018