Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên Tư Vấn Bảo hiểm
Trần Thị Vân Female - 29 years old
Nhân viên Tư Vấn Bảo hiểm

1 Year 6 Month

Company policy
2 years college 03/08/2018