Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 3

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn
Nguyễn Thị Huyền Female - 20 years old
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn

Bắc Giang

New commer

10-15 million
Others 23/03/2020
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 23 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 23 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019