Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 2

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHCN
LÊ DOÃN HOÀNG Male - 30 years old
BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHCN

4 Year 0 Month

15-25 million
4 years uiversity 02/06/2020
Đỗ Phương Thảo
Đỗ Phương Thảo Female - 28 years old
Đỗ Phương Thảo

Hà Nội

New commer

12-15 million
4 years uiversity 21/10/2018