Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 4

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Hồ sơ xin việc
Nguyễn Việt Phú Male - 27 years old
Hồ sơ xin việc

New commer

Decision after interview
26/06/2018
Kỹ sư quản lý đất đai
Trọng Duy Trọng Nguyễn Male - 52 years old
Kỹ sư quản lý đất đai

4 Year 0 Month

Decision after interview
21/05/2018
Huỳnh Vũ Mạnh Hoàng
Mạnh Hoàng Male - 27 years old
Huỳnh Vũ Mạnh Hoàng

New commer

5-7 million
03/05/2018
Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Lan Phương Female - 34 years old
Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế

Hà Nội

8 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 26/02/2018