Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 11

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
이력서
조영철 Male - 48 years old
이력서

TP HCM

New commer

Company policy
High school 16/02/2022
Đăng ký Công việc thủ kho
Đinh Thị Trang Female - 32 years old
Đăng ký Công việc thủ kho

7 Year 0 Month

Company policy
4 years uiversity 06/08/2020
Quản Lý Vật Tư- Thu Mua, Hành Chính - Thư Ký
Phạm Thị Bảo Lâm Female - 30 years old
Quản Lý Vật Tư- Thu Mua, Hành Chính - Thư Ký

TP HCM

5 Year 0 Month

12-15 million
3 years college 08/02/2020
오늘이 아닌 1년 , 10년 먼미래를 보며 열심히 업무에 임하겠습니다
이민성 Male - 39 years old
오늘이 아닌 1년 , 10년 먼미래를 보며 열심히 업무에 임하겠습니다

Bình Dương

9 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 26/06/2019
ỨNG TUYỂN QUẢN LÝ KHO
Vi Thành Sông Male - 31 years old
ỨNG TUYỂN QUẢN LÝ KHO

Bắc Ninh

2015 Year 2019 Month

7-10 million
22/04/2019
Nguyen Van Luan - Warehouse supervisor
Nguyen Van Luan Male - 31 years old
Nguyen Van Luan - Warehouse supervisor

TP HCM

5 Year 0 Month

15-20 million
02/04/2019
HỒ SƠ XIN VIỆC
Phùng Công Sinh Male - 27 years old
HỒ SƠ XIN VIỆC

Nghệ An

New commer

5-7 million
4 years uiversity 16/11/2018
Hồ sơ xin việc
Văn Huy Chiên Male - 29 years old
Hồ sơ xin việc

2 Year 0 Month

5-7 million
13/07/2018
CV xin việc
Nguyễn Trung Kiên Male - 30 years old
CV xin việc

Hà Nội

3 Year 0 Month

7-10 million
4 years uiversity 11/05/2018
이재수 입니다
이재수 Male - 48 years old
이재수 입니다

18 Year 0 Month

50 million↑
21/03/2018
Thái Thanh Nghiệp
Thái Thanh Nghiệp Male - 27 years old
Thái Thanh Nghiệp

TP HCM

New commer

7-10 million
4 years uiversity 15/03/2018