Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 20

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Giám đốc / Trưởng phòng Phát triển dự án - Kinh doanh Dự án
Do Manh Hung Male - 44 years old
Giám đốc / Trưởng phòng Phát triển dự án - Kinh doanh Dự án

Hà Nội

21 Year 0 Month

20-30 million
02/06/2021
이현용 이력서
이현용 Male - 41 years old
이현용 이력서

15 Year 0 Month

Decision after interview
2 years college 18/05/2021
Nhân viên tại Biên Hòa , Đồng nai
Nguyễn Quang Vĩnh Male - 27 years old
Nhân viên tại Biên Hòa , Đồng nai

Đồng Nai

1 Year 0 Month

7-10 million
3 years college 14/09/2020
Nhân viên Qa/QC- Nhân viên sales Technical về hoá chất
Lê Thị Linh Ngân Female - 38 years old
Nhân viên Qa/QC- Nhân viên sales Technical về hoá chất

TP HCM

10 Year 6 Month

15-20 million
14/08/2020
품질 생산관리 경력 4년3개월(베트남어 상)
이용호 Male - 33 years old
품질 생산관리 경력 4년3개월(베트남어 상)

Bắc Ninh

3 Year 0 Month

Decision after interview
14/08/2020
IDEA BANK PRO LIM( 기술영업/생산관리)
임성수 Male - 51 years old
IDEA BANK PRO LIM( 기술영업/생산관리)

26 Year 0 Month

Decision after interview
09/03/2020
기술영업 및 해외마케팅 분야에 지원하고 싶습니다.
김재규 Male - 46 years old
기술영업 및 해외마케팅 분야에 지원하고 싶습니다.

Hà Nội

16 Year 0 Month

Company policy
4 years uiversity 07/02/2020
도전하고 변신하는 것을 두려워 말라!
장찬휘 Male - 36 years old
도전하고 변신하는 것을 두려워 말라!

Bắc Ninh

6 Year 0 Month

Decision after interview
09/12/2019
Vị trí Kỹ thuật hiện trường, địa điểm làm việc Phú Quốc - Kiên Giang
Trần Công Sơn Male - 25 years old
Vị trí Kỹ thuật hiện trường, địa điểm làm việc Phú Quốc - Kiên Giang

New commer

10- 12 triệu
4 years uiversity 20/08/2019
쉬어가지 않는  졸업예정자 이근수
이근수 Male - 31 years old
쉬어가지 않는 졸업예정자 이근수

2 Year 0 Month

Decision after interview
21/05/2019
VÕ THỊ THỦY
VÕ THỊ THỦY Female - 29 years old
VÕ THỊ THỦY

Bình Dương

5 Year 0 Month

20-25 million
07/05/2019
베트남 현지 영업(기술영업, 해외영업)
김종근 Male - 51 years old
베트남 현지 영업(기술영업, 해외영업)

10 Year 0 Month

Company policy
13/04/2019
Nhân viên kinh doanh
Hải Male - 31 years old
Nhân viên kinh doanh

5 Year 2 Month

10- 12 triệu
4 years uiversity 30/01/2019
Nguyễn Bá Thái kỹ sư xây dựng lc9
Nguyễn Bá Thái Male - 27 years old
Nguyễn Bá Thái kỹ sư xây dựng lc9

20 Year 2017 Month

Decision after interview
24/12/2018
CV ứng tuyển
Nguyễn Văn Minh Male - 26 years old
CV ứng tuyển

Thừa Thiên Huế

2 Year 3 Month

5-7 million
12/10/2018
Thông tin
Đỗ Chinh Female - 22 years old
Thông tin

New commer

Decision after interview
03/10/2018
Đậu Đình Đức - Nhân viên kĩ thuật, bán hàng, chăm sóc khách hàng, an toàn lao động
Đậu Đình Đức Male - 23 years old
Đậu Đình Đức - Nhân viên kĩ thuật, bán hàng, chăm sóc khách hàng, an toàn lao động

Nghệ An

New commer

Decision after interview
13/07/2018
Lê Thị Kiều
Lê Thị Kiều Female - 28 years old
Lê Thị Kiều

Nghệ An

3 Year 0 Month

5-7 million
05/07/2018
[보이지 않기에 묵묵히 열심히, 느낄 수 없기에 더 꾸준히/ 모두의 가치를 높여주는 조력자, 코디네이터]
권오일 Male - 47 years old
[보이지 않기에 묵묵히 열심히, 느낄 수 없기에 더 꾸준히/ 모두의 가치를 높여주는 조력자, 코디네이터]

17 Year 3 Month

Decision after interview
12/06/2018
입사지원합니다. (하노이 거주중)
강동수 Male - 37 years old
입사지원합니다. (하노이 거주중)

Hà Nội

6 Year 0 Month

Company policy
2 years college 14/05/2018