Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 2

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Trợ lý tuyển dụng - công ty manulife chi nhánh Nghệ An
Đặng Thị Hoài An Female - 27 years old
Trợ lý tuyển dụng - công ty manulife chi nhánh Nghệ An

2 Year 0 Month

5-7 million
4 years uiversity 15/08/2019
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh Female - 25 years old
Nguyễn Thị Lan Anh

Hà Nội

New commer

7-10 million
20/01/2019