Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 12

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
plan,do,see 이론과 실무를 겸비한 물류/SCM 전문가
이영복 Male - 45 years old
plan,do,see 이론과 실무를 겸비한 물류/SCM 전문가

Hà Nội

18 Year 6 Month

Decision after interview
Over 2 years college 01/06/2021
Giao hàng GHN
Phạm Khánh Hưng Male - 25 years old
Giao hàng GHN

New commer

3-5 million
18/09/2020
Giao nhan, van chuyen hang hoa
Dinh cong loi Male - 34 years old
Giao nhan, van chuyen hang hoa

Ninh Bình

New commer

7-10 million
06/08/2019
Lê Thanh Chính
Lê Thanh Chính Male - 35 years old
Lê Thanh Chính

Nghệ An

New commer

Decision after interview
04/06/2019
Nhân viên lái xe
Nguyễn Cảnh Sơn Male - 37 years old
Nhân viên lái xe

New commer

7-10 million
26/03/2019
Tìm vị trí quản lí trong giao nhận, vận chuyển và kho bãi
Chu Quang Thành Male - 48 years old
Tìm vị trí quản lí trong giao nhận, vận chuyển và kho bãi

Hà Nội

17 Year 0 Month

25-30 million
4 years uiversity 23/03/2019
구직
이귀만 Male - 47 years old
구직

Hải Phòng

15 Year 5 Month

Company policy
20/03/2019
해외주재원 중간관리자 경력 4년6개월 - 자재, 물류관리 경력 有
Hyunjun Kim Male - 36 years old
해외주재원 중간관리자 경력 4년6개월 - 자재, 물류관리 경력 有

6 Year 10 Month

Company policy
18/02/2019
hồ sơ sin việc lái xe khu vực thành phô sơn la
Giang Luong Male - 36 years old
hồ sơ sin việc lái xe khu vực thành phô sơn la

Sơn La

8 Year 9 Month

5-7 million
17/10/2018
ứng tuyển lái xe B2
Nguyễn Văn Tâm Male - 33 years old
ứng tuyển lái xe B2

7 Year 0 Month

7-10 million
Vocational school 27/08/2018
LDPT
Nguyễn minh đức Male - 30 years old
LDPT

New commer

Decision after interview
High school 18/07/2018
Nguyen Thi Hoa
Nguyen Thi Hoa Female - 30 years old
Nguyen Thi Hoa

4 Year 4 Month

12-15 million
4 years uiversity 03/05/2018