Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 6

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Tôi là người nhiệt tình.
김도운 Male - 25 years old
Tôi là người nhiệt tình.

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 04/01/2020
Nhân viên QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC)
Lê Thị Hà Vi Female - 26 years old
Nhân viên QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC)

3 Year 4 Month

7-10 million
04/06/2019
Xin Việc
Thanh Phương Female - 50 years old
Xin Việc

Khánh Hòa

New commer

Decision after interview
High school 27/09/2018
Ngô Quốc Phong
Ngô Quốc Phong Male - 39 years old
Ngô Quốc Phong

2 Year 0 Month

25-30 million
4 years uiversity 07/09/2018
Đơn Ứng Tuyển
Phan Quỳnh Như Thảo Female - 25 years old
Đơn Ứng Tuyển

Khánh Hòa

1 Year 0 Month

5-7 million
29/08/2018
KẾ TOÁN
HỒ THỤY MỘNG TUYỀN Female - 37 years old
KẾ TOÁN

5 Year 0 Month

7-10 million
4 years uiversity 24/08/2018