Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 2

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Muốn làm một nhân viên ở Bình Dương
Trần Thị Thúy Oanh Female - 21 years old
Muốn làm một nhân viên ở Bình Dương

New commer

Decision after interview
High school 30/04/2020
Lê Thị Cẩm Tú
camtutdt Female - 33 years old
Lê Thị Cẩm Tú

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 10/06/2019