Cẩm Nang Việc Làm

Mẫu đánh giá nhân viên và các tiêu chi đánh giá nhân viên hiệu quả

25/05/2019 | 16:13 : Lượt xem 4137

Đánh giá nhân viên là gì?

Đánh giá nhân viên là công việc của người quản lý nhằm kiểm tra, giám sát quy trình làm việc của nhân viên có hiệu quả hay không? có đạt được những tiêu chí, yêu cầu đã đề ra hay không? Từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng đưa ra kế hoạch để cải thiện chất lượng trong công việc như: Năng lực để hoàn thành công việc cũng như thái độ trong quá trình làm việc.

Xem thêm: Kỹ năng ra quyết định hiệu quả, quyết đoán cho một nhà lãnh đạo

Tại sao cần đánh giá nhân viên?

Đánh giá nhân viên có thể coi là một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình quản lý nhân viên để có thể xét duyệt sự hoàn thành nhiệm vụ, mức độ phù hợp với công việc, với công ty của một nhân viên theo định kỳ, từ đó đưa ra chế độ thưởng, phạt hợp lý.
Đây là công việc vô cùng cần thiết, không thể thiếu để các nhà quản lý có thể nâng cao hiệu quả làm việc, động viên nhân viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những thiếu sót.
Tuy nhiên, đánh giá nhân viên không phải là điều dễ dàng, do đó, mỗi doanh nghiệp cần đưa ra những tiêu chí chung, áp dụng cho các cấp bậc nhân viên khác nhau, để có cách đánh giá khách quan nhất.

Tiêu chí đánh giá nhân viên là gì ?

Tiêu chí đánh giá nhân viên là điều bất cứ một doanh nghiệp hay nhà quản lý nào cũng cần. Muốn biết nhân viên có làm việc hiệu quả hay phù hợp với văn hóa công ty hay không đều cần những tiêu chí đánh giá nhất định.


Các tiêu chí đánh giá nhân viên hiệu quả

1.    Thái độ làm việc của nhân viên

Kỹ năng và trình độ chuyên môn của nhân viên về một lĩnh vực nào đó đối với nhà quản lý họ hoàn toàn có khả năng đào tạo để nhân viên làm việc đạt hiệu quả tốt nhất nhưng thái độ của nhân viên làm công việc đó thì khó có thể đào tạo được.
Sau đây là một số tiêu chí mà nhiều nhà quản lý áp dụng để đánh giá về thái độ làm việc của nhân viên.

- Tính trung thực của nhân viên
- Nhiệt tình trong công việc
- Tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng
- Chuyên cần, đúng giờ
- Ý chí cầu tiến
- Lạc quan trong công việc
- Cẩn trọng trong công việc

2.    Năng lực làm việc của nhân viên
Năng lực làm việc của nhân viên được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí sau: Mức độ làm việc, phát triển trong công việc và mức độ hoàn thành công việc.
- Mức độ làm việc
- Phát triển trong công việc
- Mức độ hoàn thành công việc

Phân loại các bản đánh giá nhân viên

–     Bản đánh giá nhân viên dựa trên hiệu suất công việc KPI


Các chỉ số đánh giá KPI đo lường hiệu suất công việc sẽ nằm trong bản đánh giá nhân viên này. Để có được bản đánh giá hiệu suất KPI hoàn thiện, toàn doanh nghiệp cần có một sự nỗ lực cố gắng nhất định trong việc nghiên cứu, thử nghiệm.  Trước tiên, doanh nghiệp phải có được sự liên kết cao nhất (từ ban lãnh đạo đến các bộ phận nhân viên) để từ đó xây dựng một nguồn lực phù hợp. Bước tiếp theo là phải xác định rõ ràng các mục tiêu và chiến lược trong khoàng 3-5 năm rồi thiết lập một kế hoạch hành động cụ thể cho từng năm, gây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, phân bổ trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, hạn định thời gian hoàn thành…

–      Bản đánh giá nhân viên dựa trên biểu hiện năng lực (Competency)

Bản đánh giá này dựa trên các mức độ hoàn thành công việc để đánh giá năng lực của nhân viên. Một nhân viên có năng lực tốt sẽ hoàn thành công việc đạt mức “vượt yêu cầu”. Tất cả các kỹ năng cần có ở một nhân viên sẽ được đánh giá chi tiết như kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, quan hệ khách hàng,…Từ bản đánh giá này, nhà quản lý sẽ dễ dàng tổ chức những chương trình đào tạo, phát triển năng lực và kiến thức cho bản thân cán bộ, nhân viên cũng như dành cho nhân viên những đãi ngộ xứng đáng khiến họ yên tâm, có động lực làm việc.

Xem thêm : Bí quyết nâng cao giá trị của bản thân

–      Bản đánh giá nhân viên dựa trên kế hoạch phát triển (Develop Plan)

Với bản đánh giá này, cấp quản lý sẽ biết được mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn của nhân viên. Dựa trên nguyện vọng và kế hoạch phát triển của nhân viên cùng các chỉ số đánh giá hiệu suất, năng lực làm việc, doanh nghiệp sẽ có chiến lược tốt trong việc phát triển con người, giúp nhân viên hoàn thiện dần và đạt được mục tiêu nhanh nhất

Mẫu đánh giá nhân viên đầy đủ, hiệu quả

Tải về: Mẫu đánh giá hiệu suất làm việc nhân viên

            Bảng đánh giá nhân viên