Cẩm Nang Việc Làm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2019

24/05/2019 | 10:17 : Lượt xem 1685

Thuế thu nhập cá nhân là gì ?

Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước  

 Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)           

1.  Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế 
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Các bước tính thuế TNCN

                       

Công thức tính thuế TNCN cần nhớ:

 

(1) Thu nhập chịu thuế  =Tổng thu nhập - Các khoản miễn thuế

 (2)Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

 (3)Thuế TNCN phải nộp  = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

 

Bước 1: Tính tổng thu nhập: Cộng tất cả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp
Bước 2: Xác định các khoản được miễn thuế TNCN
Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo Công thức (1)
Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ
Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo Công thức (2)
Bước 6: Tính thuế TNCN phải nộp theo Công thức (3)

Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ

 Thu nhập chịu thuế: là tổng TNCN nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:
- Tiền ăn giữa ca, ăn trưa : Không được vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.
- Phụ cấp điện thoại
- Phụ cấp trang phục: Không quá 5.000.000 đồng/người/năm.
- Tiền công tác phí: 
- Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.
- Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN

 Các khoản giảm trừ bao gồm:

Ngoài ra còn có các khoản bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.
Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

- Đối với cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hay có ký nhưng dưới 3 tháng

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên như sau:

- Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không).


Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân