Lượt xem: 308 | Mã: NTD0002021 | Ngày làm mới: 31/05/2023

김동탁 [하노이거주0865082489]

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

인사총무/영업관리 (Nhân viên) (Công việc chung/Pháp lý)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

김동탁

Họ tên

김동탁

Giới tính

Nam  - 26/09/1989 (35 tuổi)

Địa chỉ

39 Thiên Hiền, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

Tổng kinh nghiệm: 3 Năm 6 Tháng Hải Phòng

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
2008/02 - 2017/02

Đại học

경남대학교 Công nghệ vật liệu·Vật liệu mới 3.1/4.5

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

3 Năm 6 Tháng

Điểm mạnh của bạn


Thời gian Thông tin công việc

2018/08

2020/08

Công ty

골든튤립호텔

Bộ phận

골든튤립호텔

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 하스키핑
Mô tả về công việc 해운대 골든튤립호텔 하우스키핑(객실의 관리 및 객실부문에서 제공되는 전반적인 서비스)
Thời gian Thông tin công việc

2020/10

2021/05

Công ty

오리엔트

Bộ phận

오리엔트

Khu vực làm việc

Chức danh

사원

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 전기
Mô tả về công việc 평택 삼성반도체- 전기
Thời gian Thông tin công việc

2016/07

2016/08

Công ty

한국부인회부산광역시지부

Bộ phận

한국부인회부산광역시지부

Khu vực làm việc

Chức danh

아르바이트

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động
Mô tả về công việc 한국부인회부산광역시지부 총무부
(캠페인운동 및 소비자상담 보고서작성)
Thời gian Thông tin công việc

2015/12

2016/02

Công ty

용평리조트

Bộ phận

용평리조트

Khu vực làm việc

Chức danh

아르바이트

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 리프트운전
Mô tả về công việc 아르바이트- 용평리조트 리프트운전
Thời gian Thông tin công việc

2008/01

2009/09

Công ty

신협전자

Bộ phận

신협전자

Khu vực làm việc

Chức danh

아르바이트

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 생산직
Mô tả về công việc pcb생산 업무
Thời gian Thông tin công việc

2012/06

2012/10

Công ty

리카

Bộ phận

리카

Khu vực làm việc

Chức danh

아르바이트

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động Kiosk제작보조
Mô tả về công việc 아르바이트-Kiosk제작보조

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

<경험사항>
2017.12 ~ 2018.05 해외연수 호주 호주워킹홀리데이 케언즈-(애서튼지역 주변 농장에서 근무)
2021.06 ~ 2022.03 해외연수 베트남 K-MOVE 베트남 제조기업 중간관리자 취업 연수 (소재지: 하노이사범대학교)

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG CẤP Nơi cấp Phân loại Ngày cấp

베트남어 능력시험

하노이 사범대학교

B2

2021/10

컴퓨터 활용능력 필기

한국생산성본부

2급

2021/06

그래픽기술자격GTQ

한국생산성본부

1급

2018/06

해킹보안전문가

해킹보안협회

3급

2018/06

자동차운전면허

경찰청

1종보통

2012/07

전기기능사

한국산업인력공단

기능사

2007/02GIỚI THIỆU BẢN THÂN

성장과정

“체력을 바탕으로 한 성과.”
2007년 겨울, 학비 마련을 목표로 신협전자에서 회로기판 생산 직무 인턴을 하면서 역량을 인정받아 업무기간이 연장할 수 있었습니다. 지각 및 결석 없이 오전 5시에 출근하며 매일 13시간 동안 서서 근무하면서도 피곤하지 않았고, 학비마련이라는 목표를 위해서 견딜 수 있었습니다. 근로계약 만기가 다가오자 생산부에서 면담을 요청하셨고, 방학 때마다 일을 같이 하자는 말이었습니다. 덕분에 군 입대까지 쉬지 않고 일 할 수 있었습니다. 그 결과 3개월이었던 근무기간을 훨씬 늘려 1년 9개월이라는 근무 경력을 쌓을 수 있었습니다. 저는 어떤 업무를 수행하든 남들보다 한시간 더 오래 일 했던 성실함과 부지런함, 13시간을 서 있어도 지치지 않는 체력, 그리고 목표를 수행하기 위해 끈기를 가지고 노력하는 책임감으로 귀사에서 성실하게 오래 일 할 수 있는 사람이 되겠습니다.

성격의 장 단점

“친화력과 배려심”
저는 새로운 환경에 적응을 잘 하고 상대에게 먼저 마음을 열고 다가가는 성격입니다. 삭막한 분위기보다는 많은 사람들과 화기애애한 분위기를 선호합니다. 제가 속한 곳은 어디든 좋은 분위기를 만들기 위해 노력하며, 타인에 대한 배려심도 강합니다. 항시 상대방 생각과 처지를 한 번 더 고려하는 신중함을 가졌는데 이러한 성 격은 어렸을 때부터 많은 동물을 돌보면서 의사전달이 잘 안되는 동물들의 마음들을 이해하면서 생기게 되었 습니다 제가 중간관리자로 취업이 되면 저의 이러한 친화적 특성을 활용하여 상사님 및 베트남인과의 원활한 의사소통을 통해 회사 생산성을 극대화하는데 활용하도록 하겠습니다.

경험활동

“호텔 객실관 분석을 통한 작업시간 최소화.”
맡은 직무를 수행하면서 작업시간을 최소화 하여 생산성이 증대가 되도록 지원할 수 있는 조력자가 되겠습니다. 호텔에서 근무 하면서 저 만의 객실 청소루트를 만들어 객실관리에 반영하여 작업효율을 증대를 실현할 수 있었습니다.
일 했던 호텔에서 여름 성수기 시즌에 객실수요가 많았습니다. 호텔 측에서는 방 회전을 빠르게 하기 위해서 제한된 인원에서 객실을 과도하게 배정하게 되어 근무 시간 안에 맡은 객실 관리를 해야 하는 상황이 이었습니다. 문제 해결을 위해서 객실정비에 소요되는 시간을 체크 하였고, 객실정비 할 때 작업우선 순위를 정하고, 작업 동선을 최소화 하여 작업을 실행하였더니 기존 객실정비 시간 보다 10분가량 단축 되었습니다.
이 방법으로 문제를 완벽히 해결했다고 하지는 못하였지만, 비효율을 제거하기 위해 적극적인 자세로 시도를 했고 작은 개선이 있었다고 확신합니다.

입사 후 포부

“긍정의 열정으로 준비된 인재”
대학에서 배웠던 지식과 경험활동을 토대로 입사 후 회사의 전문지식을 빠르게 습득하며, 투철한 주인의식을 갖고 성실하게 일하며, 저의 부족한 부분에 대해서는 선임자 분들에게 항상질문하여 고쳐 나갈것이며, 끈질기 게 선배님들의 노하우를 배우며, 일과 후에 자기계발을 통하여 귀사에 기여가능한 가치 있는 인재가 되겠습니 다. 매사에 능동적으로 행동하며, 누구나 함께 일하고 싶은 직원으로써 베트남인들과는 빠른 친분을 쌓기 위해 스몰토크를 항상 가지겠습니다. 또한 제가 가진 성실함, 부지런함, 13시간을 서 있어도 지치지 않는 체력, 그리 고 목표를 수행하기 위해 끈기를 가지고 노력하여 책임 있게 회사의 생산성향상을 높여 핵심적인 인재가 될 수 있도록 일하겠습니다. 현장에서 사용하는 언어들에 대해서 완벽한 수준으로 암기를 통하여 작업자들에게 정확히 저의 의견을 전달하도록 노력할 것이며, 친근한 성격으로 동료와 상사, 그 밖의 업무상 만나는 모든 사람들 이 저에게 신뢰감을 갖도록 할 것입니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
관리파트 구직희망(백승혁)
백승혁 Nam - 52 tuổi
관리파트 구직희망(백승혁)

Bắc Ninh

23 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

17/04/2024
jinsunhwa Nam - 57 tuổi

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

01/04/2024
jinsunhwa Nam - 57 tuổi

0 Năm 0 Tháng

01/04/2024
?? ?? 10? / ???? 2? 3??/ ?? 2?? ?? ??(?? 3?3??)
??? Nam - 36 tuổi
?? ?? 10? / ???? 2? 3??/ ?? 2?? ?? ??(?? 3?3??)

Bắc Ninh

13 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu

????????,?????????

07/06/2024
Việt Á Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 34 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 44 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 25 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 41 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 20 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ