Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 10 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
이력서
김강인 Nam - 40 tuổi
이력서

TP HCM

14 Năm 7 Tháng

Thỏa thuận
Đại học 16/07/2019
Beomjun Kim
beomjun kim Nam - 29 tuổi
Beomjun Kim

Hà Nội

2 Năm 4 Tháng

Thỏa thuận
Đại học 04/07/2019
다양한 사회 경험으로 빠르게 적응하겠습니다.
Viktor Lee Nam - 33 tuổi
다양한 사회 경험으로 빠르게 적응하겠습니다.

TP HCM

6 Năm 0 Tháng

Cạnh tranh
Đại học 12/04/2019
경험과 열정으로 나이를 극복하겠읍니다.
호 종명 Nam - 59 tuổi
경험과 열정으로 나이를 극복하겠읍니다.

15 Năm 0 Tháng

Thỏa thuận
Đại học 28/12/2018
김덕환 이력서
김덕환 Nam - 41 tuổi
김덕환 이력서

8 Năm 9 Tháng

Cạnh tranh
13/10/2018
베트남
김성현 Nam - 26 tuổi
베트남

TP HCM

Nhân viên mới

Cạnh tranh
Đại học 21/09/2018
PURCHASING ADMINISTRATION TEAM LEADER
Trần Thị Hồng Hạnh Nữ - 35 tuổi
PURCHASING ADMINISTRATION TEAM LEADER

TP HCM

11 Năm 6 Tháng

15-20 Triệu
Đại học 14/08/2018
배우는 자세로 열심히 일하는 인턴이 되겠습니다.
노희도 Nam - 27 tuổi
배우는 자세로 열심히 일하는 인턴이 되겠습니다.

Hà Nội

Nhân viên mới

Thỏa thuận
Scheduled university 4 years graduation 15/06/2018
도전과 경험, 최선을 다하는 열정을 가진 긍정주의자
최철호 Nam - 33 tuổi
도전과 경험, 최선을 다하는 열정을 가진 긍정주의자

Nhân viên mới

Trên 50 triệu
13/06/2018
NGUYEN DUONG TRUC LY- DIRECTOR ASSISTANT/ MANAGER
Nguyễn Đường Trúc Ly Nữ - 34 tuổi
NGUYEN DUONG TRUC LY- DIRECTOR ASSISTANT/ MANAGER

9 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu
Đại học 15/05/2018