Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 63 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
SMT 제조 부문 지원
김 이준 Nam - 51 tuổi
SMT 제조 부문 지원

Bắc Ninh

24 Năm 5 Tháng

Chính sách của công ty
13/10/2021
기본품질 확보!! 품질경영 혁신!! 품질사고 예방!!
방지민 Nam - 38 tuổi
기본품질 확보!! 품질경영 혁신!! 품질사고 예방!!

Hà Nội

16 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 04/10/2021
SMT 기술,생산관리 맡겨 주시면 언제나 최고입니다.
김형만 Nam - 44 tuổi
SMT 기술,생산관리 맡겨 주시면 언제나 최고입니다.

Bắc Ninh

25 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 16/09/2021
공정엔지니어 신입지원
송기현 Nam - 27 tuổi
공정엔지니어 신입지원

Bắc Ninh

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 13/08/2021
생산기술, 제조기술 경력 지원합니다 / 정직과 성실함으로 임하겠습니다
오건우 Nam - 39 tuổi
생산기술, 제조기술 경력 지원합니다 / 정직과 성실함으로 임하겠습니다

Đà Nẵng

18 Năm 10 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
26/07/2021
모윤범[베트남] 전기공사
모윤범 Nam - 47 tuổi
모윤범[베트남] 전기공사

Hà Nội

21 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 23/07/2021
희망을 버리지 말자
김창호 Nam - 44 tuổi
희망을 버리지 말자

Bắc Ninh

20 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Trung cấp 26/04/2021
완벽한 품질 / 최대의 생산성 관리를 통한 최대 이익창출
김영한 Nam - 39 tuổi
완벽한 품질 / 최대의 생산성 관리를 통한 최대 이익창출

Bắc Ninh

11 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu
Đại học 05/04/2021
Kỹ sư Cơ điện tử - Bắc Ninh
Trần Văn Nam Nam - 23 tuổi
Kỹ sư Cơ điện tử - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên mới

7-10 triệu
Đại học 17/03/2021
경험과 경력을 바탕으로 최고의 성과를 드리겠습니다.
최성민 Nam - 36 tuổi
경험과 경력을 바탕으로 최고의 성과를 드리겠습니다.

Bắc Ninh

13 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty
04/02/2021
품질 관리 입사 지원서
Sungchul Cho Nam - 43 tuổi
품질 관리 입사 지원서

11 Năm 2 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
29/11/2020
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Hoàng Tấn Vũ Nam - 25 tuổi
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Hưng Yên

2 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Trên Đại học 20/11/2020
Bùi Văn Hiêu - Kỹ Thuật Viên
Bùi Văn Hiêu Nam - 27 tuổi
Bùi Văn Hiêu - Kỹ Thuật Viên

Bắc Ninh

1 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Cao đằng 20/10/2020
이현직 이력서
이현직 Nam - 45 tuổi
이현직 이력서

13 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
10/10/2020
전기과 전공! 전공+경험+실무의 스페셜리스트!!
박영준 Nam - 37 tuổi
전기과 전공! 전공+경험+실무의 스페셜리스트!!

Bắc Ninh

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 10/09/2020
베트남학 전공 / 전기공학 전공 / 베트남거주
Park Woon Seo Nam - 41 tuổi
베트남학 전공 / 전기공학 전공 / 베트남거주

Hải Phòng

7 Năm 1 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 26/08/2020
회로설계, SMPS 제조, 생산
KIM CHANG NAM Nam - 45 tuổi
회로설계, SMPS 제조, 생산

Hà Nội

20 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Trên Trung cấp 10/08/2020
GA-HR tại Hà Nam
dương cửu long Nam - 34 tuổi
GA-HR tại Hà Nam

Hà Nam

7 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu
Cao đằng 17/07/2020
베트남 사위
노기범 Nam - 32 tuổi
베트남 사위

Hà Nội

2 Năm 6 Tháng

Trên 50 triệu
Đại học 06/07/2020
Nhân vien kỹ thuật smt
TRÂN DUY TRƯỜNG Nam - 26 tuổi
Nhân vien kỹ thuật smt

2 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 26/06/2020