Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 2 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Lê Thị Tịnh Nghi-Nhân viên QC/QA/RD
Lê Thị Tịnh Nghi Nữ - 27 tuổi
Lê Thị Tịnh Nghi-Nhân viên QC/QA/RD

Đồng Nai

Nhân viên mới

7-10 triệu
Đại học 02/03/2019
영어 및 동양3개국어 구사능력을 갖춘  유능한 신차개발 연구소장  지원
Synn Hyeong Seop Nam - 64 tuổi
영어 및 동양3개국어 구사능력을 갖춘 유능한 신차개발 연구소장 지원

36 Năm 2 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 02/03/2019