Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 25 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술
신은우 Nam - 46 tuổi
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술

Hà Nội

14 Năm 4 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 18/10/2023
김익희
김익희 Nam - 44 tuổi
김익희

5 Năm 0 Tháng

Trên 100 triệu
Trung cấp 27/09/2021
필요한 인재가 되겠습니다.
오원균 Nam - 49 tuổi
필요한 인재가 되겠습니다.

14 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
09/07/2021
산업용 모니터, 전자칠판, DID, HW _ 유창영 이력서
유창영 Nam - 46 tuổi
산업용 모니터, 전자칠판, DID, HW _ 유창영 이력서

13 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 06/05/2021
좋은 인연으로 만나 뵙고 싶습니다
최인절 Nam - 44 tuổi
좋은 인연으로 만나 뵙고 싶습니다

Bắc Ninh

21 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 07/03/2021
오늘 내가 헛되이 보낸 하루는 어제 죽은 이가 그토록 살고 싶어 했던 내일이다.
김정식 Nam - 43 tuổi
오늘 내가 헛되이 보낸 하루는 어제 죽은 이가 그토록 살고 싶어 했던 내일이다.

Bắc Ninh

11 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 19/12/2020
남보다 한 걸음 더 내디딜 지원자 김동진 입니다.
Kim dong jin Nam - 49 tuổi
남보다 한 걸음 더 내디딜 지원자 김동진 입니다.

Hà Nội

26 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 27/11/2020
생산/품질관리 신입 김종형 지원서
김종형 Nam - 32 tuổi
생산/품질관리 신입 김종형 지원서

Bắc Ninh

Nhân viên mới

Trên 50 triệu
Đại học 28/09/2020
성창화
성창화 Nam - 44 tuổi
성창화

Bắc Ninh

13 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 04/09/2020
해외취업/기구설계/제조기술/생산관리 /품질관리
이성진 Nam - 42 tuổi
해외취업/기구설계/제조기술/생산관리 /품질관리

Hà Nội

9 Năm 7 Tháng

Trên 50 triệu
Đại học 18/07/2020
전기전자/기계 베트남 법인장 및 공장장
Son jaehyung Nam - 52 tuổi
전기전자/기계 베트남 법인장 및 공장장

21 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
09/06/2020
박장 중국기업 구매자재 관리 경력 채용
이성웅 Nam - 48 tuổi
박장 중국기업 구매자재 관리 경력 채용

Bình Phước

15 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 04/05/2020
기구 및 공정 설계 18년
허우형 Nam - 45 tuổi
기구 및 공정 설계 18년

18 Năm 1 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
27/11/2019
베트남에서 제 2에 삶을 꿈꾸는 엔지니어 입니다.
김병국 Nam - 36 tuổi
베트남에서 제 2에 삶을 꿈꾸는 엔지니어 입니다.

5 Năm 11 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
08/10/2019
이력서
배경민 Nam - 33 tuổi
이력서

Bắc Ninh

Nhân viên mới

Chính sách của công ty
25/09/2019
성실한 일꾼 평생 직장 구합니다
김창웅 Nam - 40 tuổi
성실한 일꾼 평생 직장 구합니다

8 Năm 10 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
10/08/2019
최선을 다하겠습니다.
최재원 Nam - 31 tuổi
최선을 다하겠습니다.

Hà Nội

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 25/07/2019
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다
t01092865683 Nam - 42 tuổi
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다

10 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty
THPT 11/01/2019
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다
Sunwoo Song Nam - 42 tuổi
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다

10 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 11/01/2019
전자전공/제조기술 /생산 지원합니다. /해외 주재원경력
박준영 Nam - 50 tuổi
전자전공/제조기술 /생산 지원합니다. /해외 주재원경력

19 Năm 7 Tháng

Chính sách của công ty
23/11/2018