Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 2 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Nguyễn
Thuỳ dung Nữ - 22 tuổi
Nguyễn

Nhân viên mới

Cạnh tranh
Scheduled university 4 years graduation 04/03/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Nữ - 22 tuổi
Nguyễn

Nhân viên mới

Cạnh tranh
Scheduled university 4 years graduation 04/03/2019