Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
IT Manager
Seong Sik Soon Nam - 53 tuổi
IT Manager

TP HCM

Nhân viên mới

Chính sách của công ty
Trên Đại học 17/07/2018