Lượt xem: 274 | Mã: NTD0000308 | Ngày làm mới: 28/09/2023

고객 만족에 최선을 다하는 사람이 되겠습니다.

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

품질 (Khác) (Quản lý chất lượng (QA/QC))

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

오광일

Họ tên

오광일

Giới tính

Nam  - 15/03/1978 (46 tuổi)

Địa chỉ

경상북도, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

Tổng kinh nghiệm: 17 Năm 2 Tháng | Việt Nam 4 Năm 0 Tháng Hà Nội 6000

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên nghành Điểm trung bình
02/1994 - 03/1999

Trung cấp

구미1대학 Công nghệ Điện tử·Điện 3.5/4.5

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

17 Năm 2 Tháng    Làm việc ở nước ngoài: Việt Nam 4 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

베트남 주재원 근무경험(2년)
수입,출하검사부터 내부 공정 개선 관리 및 협력사
C/S 고객 대응업무 가능


Thời gian Thông tin công việc

2018/06

2020/05

Công ty

장원테크

Bộ phận

장원테크

Khu vực làm việc

Chức danh

차장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 품질관리
Mô tả về công việc 1) 품질관리,수입,출하검사 / 고객CS대응
-. 품질 문제 고객사 협의
2) 개발 선행품질 지원
-. 고객사 품질 문제 불량 분석 및 개선
-. 품질 문제 개선 대책 방안 작성 수립 및 사후 관리
-. 고객 정기 Audit 점검 대응
-. 고객 반입품 실패비용 정리
-. 국내 및 해외법인(무선사업부)고객 품질 대응 (CS)
-. 기타 품질 담당 업무
Thời gian Thông tin công việc

2020/09

2021/08

Công ty

성남테크 vina

Bộ phận

성남테크 vina

Khu vực làm việc

Chức danh

팀장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động 금속물 가공
Mô tả về công việc 품질 총괄 및 고객사 대응
Thời gian Thông tin công việc

2021.09

2023/02

Công ty

혜윰

Bộ phận

혜윰

Khu vực làm việc

Chức danh

팀장

Mức lương

Lĩnh vực hoạt động sus 임가공업
Mô tả về công việc 품질 및 생산 총괄
Thời gian Thông tin công việc

04/2002

06/2017

Công ty

KH바텍

Bộ phận

KH바텍

Khu vực làm việc

Chức danh

과장

Mức lương

4800만원

Lĩnh vực hoạt động 품질 관리
Mô tả về công việc 1) 품질관리,수입,출하검사 / 고객CS대응
-. 품질 문제 고객사 협의
2) 개발 선행품질 지원
-. 고객사 품질 문제 불량 분석 및 개선
-. 품질 문제 개선 대책 방안 작성 수립 및 사후 관리
-. 고객 정기 Audit 점검 대응
-. 고객 반입품 실패비용 정리
-. 국내 및 해외법인(무선사업부)고객 품질 대응 (CS)
-. 기타 품질 담당 업무

MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

[주요업무]
1. 품질관리(QC) 출하검사 / 고객CS대응
-. 품질 문제 고객사 협의
2. 개발 선행품질 지원
-. 고객사 품질 문제 불량 분석 및 개선
-. 품질 문제 개선 대책 방안 작성 수립 및 사후 관리
-. 고객 정기 Audit 점검 대응
-. 고객 반입품 실패비용 정리
-. 국내 및 해외법인(무선사업부)고객 품질 대응 (CS)
-. 기타 품질 담당 업무

[세부업무/수행프로젝트]
1) 품질관리 업무(QC) / 출하 품질관리
-. 최종 출하 제품 검사 업무 및 합,불 판정 한도 승인(협의) 진행 업무
-. 협력사 Feed Back Car 발행,접수 유효성 평가 및 사후 관리 공정 품질관리
-. 협력사 품질 안정화 위한 공정 모니터링 개선 업무
2) 고객대응 (CS)
-. 고객사 품질 문제 발생 선 대응 고객 전사 Issue 최소화
-. 품질 문제 발생 Item 고객사와 미팅 원인 분석 확인 명확한 귀책 정리
-. 고객사 품질 문제 원인분석 개선 및 협의 업무
-. 가타 동종 업계 협력사 품질 문제 발생 원인 분석 개선 업무
3) 고객사 품질 안정화 업무 및 불량 분석 개선 업무
-. 품질 문제 발생 대책 수립 불량 재 발생 방지 점검 유효성 확인 업무 진행
-. 초도 양산 출하 제품 고객사 밀착 모니터링 사전 품질 문제 발췌 즉시 개선 개발 선행 품질 지원
-. 개발 진행 제품 공정 문제점 파악 Feed Back 개선 support
-. 공정 점검을 통한 출하 품질 예상 문제점 파악 양산 전 접목 품질 안정화 업무
4) 실패비용 관리
-. 고객사 RMA 유형별 분석 WORST 공정 점검 관리 업무
-. RMA 양품화 가능 제품 재 출하 관리 업무
-. RMA 공정 크레임 정리 진행
-. 공정별 비용 정리 자공정 실패비용 관리
5) 베트남 품질 시스템 구축 및 베트남 품질 CS 업무
-. 장원테크 CS팀 그룹장 주재원 근무
→ 내부 공정 개선 관리 및 협력사 관리,CS 대응 업무
-. 품질 문제 발생 건by건 원인분석 결과 도출 및 공정 개선
-. 고객사 및 내부 공정 부적합품 관리 (크레임 및 내부 양품화 업무)
6) 성남전자 vina
-. 품질 전반적인 업무 수행
-. 내부 품질 양산관리 업무
→ 내부 공정 개선 관리 및 협력사 관리,CS 대응 업무
-. 고객사 품질 이슈 대응 업무
-. 부적합 품질 개선 업무

TIN HỌC VĂN PHÒNG

엑셀,파워포인트 활용 (중)


GIỚI THIỆU BẢN THÂN

본인의 강점

- 내부 공정 품질 안정화 개선 관리
- 품질 현황 trend 및 cost 관리
- 수입,출하검사 및 고객사 대응 강점

성장과정

사랑이 많으신 부모님 슬하에 1남 1녀 중 첫째로 태어났습니다. 남들보다 사회 생활을 좀 더 일찍하고 많은 경험을 쌓고자하는 생각으로 졸업 후 취업을 하여 다른 친구들보다 일찍 사회생활을 시작 경험하게 되었습니다.

성격 및 장단점

타인에 대한 배려가 많고, 의리가 있으며, 성실하다는 말을 많이 듣습니다. 또, 스스로 해야 한다고 느끼는 일은 무슨 일이 있어도 마무리를 짓는 다부진 면도 있습니다

생활 신조

타인에게 피해를 주지 말고 나 자신부터 돌아보자

입사지원동기 및 포부

현재까지도 축적 되어 있는 경험을 바탕으로 제가 속한 그룹에 많은 기여를 할 수 있는 일원이되겠습니다.
늘 노력하고 반성하며 끊임없이 배우는 자세로 임하겠습니다.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Việt Á Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

20/11/2023
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Đào Lộc Nhung 예지 Nữ - 34 tuổi
HR - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

0 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

Cử nhân quản trị kinh doanh,Y sĩ đa khoa

25/10/2023
구매관리
lee seung chul Nam - 44 tuổi
구매관리

0 Năm 0 Tháng

09/09/2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH
Lê Thị Mai Trang Nữ - 25 tuổi
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - VINH

Nghệ An

0 Năm 0 Tháng

7-10 triệu

Bằng bác sỹ y học dự phòng

12/08/2023
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어
dyddl4188 Nam - 41 tuổi
과정보단 결과를 만들어내는 멀티플레이어

Hà Nội

15 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn

28/07/2023
Nguyễn Văn Linh Nam - 20 tuổi

0 Năm 0 Tháng

24/07/2023
이력서_구매 및 자재관리
CHO JUN HWI Nam - 30 tuổi
이력서_구매 및 자재관리

Hà Nội

0 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty

17/07/2023
재무,세무,자금, 원가
최종갑 Nam - 52 tuổi
재무,세무,자금, 원가

32 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty

24/07/2023
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ - 54 tuổi

0 Năm 0 Tháng

3-7 triệu

29/06/2023
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망
김백규 Nam - 49 tuổi
생산계획/생산관리/자재/물류/베트남 근무 희망

Bắc Ninh

20 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty

22/06/2023

NHÂN SỰ THEO NGÀNH NGHỀ