Cẩm Nang Việc Làm

Cách soạn thảo văn bản hành chính "đúng chuẩn" pháp luật

19/01/2019 | 08:40 : Lượt xem 1965

Bạn đã biết cách để soạn thảo văn bản theo “đúng chuẩn” văn bản hành chính chưa? Trong bài viết này,chúng tôi  sẽ giúp bạn tổng hợp lại một số quy định nhé:


-  Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản:


 

- Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản:

 


- Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao:

 


- Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao:

 


Những nội dung nêu trên được quy định tại  Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011, áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

 

- Nguồn Thư Viện Pháp Luật