TÌM VIỆC LÀM Tại Bắc Ninh

PREMIUM HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Không yêu cầu | Bắc Ninh | 면접 후 결정 9 Ngày

PRIME HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

SPECIAL HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

SPEED HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Nộp qua Email
05/12/2019
(79 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
CNTT-Giải pháp
Nhân viên mới
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Nộp qua Email
30/11/2023
(1535 Ngày)
Công ty TNHH Đa Lộc HOT NOTE Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường các tỉnh Miền Bắc
Bán hàng-Kinh doanh
1-3 năm
Trên Cao đẳng
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
25/09/2019
(8 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Trên Cao đẳng
Bắc Giang
15-20 Triệu
Nộp qua Email
02/01/2020
(107 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám đốc sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 5 năm
Trên Cao đẳng
Bắc Giang
30-35 triệu
Nộp qua Email
05/12/2019
(79 Ngày)
Finetech Vina 설계직원 채용
Thiết kế-CAD-CAM
Không yêu cầu
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
19/09/2019
(2 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám đốc nhà máy sản xuất
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 10 năm
Đại học
Bắc Ninh
Trên 50 triệu
Nộp qua Email
14/12/2019
(88 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình C/C++
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
20-25 Triệu
Nộp qua Email
30/11/2019
(74 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Manager Quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
7-10 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Ninh
25-30 triệu
Nộp qua Email
14/11/2019
(58 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý vật tư
Giám Sát Kho
7-10 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Giang
7-10 triệu
Nộp qua Email
09/11/2019
(53 Ngày)
CÔNG TY TNHH HANSOUNG TECH VINA Tiếng Trung làm việc tại KCN Quang Châu, Bắc Giang
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
7-10 năm
학력무관
Bắc Ninh
12-15 백만동
Nộp hồ sơ
18/09/2019
(1 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình C/C++/ Kỹ sư tự động hóa
CNTT·Lập trình viên·Phần mềm
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Nộp qua Email
18/11/2019
(62 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất
Cơ khí·Chế tạo máy
7-10 năm
Đại học
Bắc Ninh
40-50 triệu
Nộp qua Email
23/11/2019
(67 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyên biên phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Vĩnh Phúc
15-20 Triệu
Nộp qua Email
13/11/2019
(57 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyên thiết kế cơ khí
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 1 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Nộp qua Email
12/11/2019
(56 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Nộp qua Email
12/11/2019
(56 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Trưởng/phó phòng Hành chính nhân sự
Hành chính·Văn phòng
5-7 năm
Đại học
Bắc Ninh
20-25 Triệu
Nộp qua Email
10/10/2019
(23 Ngày)
CÔNG TY LASER FLEX VINA HOT NOTE Tuyên thiết kế cơ khí
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Giang
12-15 Triệu
Nộp qua Email
15/10/2019
(28 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Ký sư cơ khí
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Nộp qua Email
18/11/2019
(62 Ngày)

Kết quả tìm kiếm

Tổng 196 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám đốc sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 5 năm
Trên Cao đẳng
Bắc Giang
30-35 triệu
Nộp qua Email
30/09/2019
(13 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 5 năm
Trên Cao đẳng
Bắc Giang
15-20 Triệu
Nộp qua Email
30/09/2019
(13 Ngày)
Công ty TNHH Đa Lộc HOT NOTE Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường các tỉnh Miền Bắc
Bán hàng-Kinh doanh
1-3 năm
Trên Cao đẳng
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Finetech Vina 설계직원 채용
Thiết kế-CAD-CAM
Không yêu cầu
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
10/09/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 생산관리 경력직 채용
Quản lý sản xuất
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
30/09/2019
(13 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám đốc nhà máy sản xuất
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 10 năm
Đại học
Bắc Ninh
Trên 50 triệu
Nộp qua Email
30/09/2019
(13 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Manager Quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
7-10 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Ninh
25-30 triệu
Nộp qua Email
30/09/2019
(13 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 인사총무,재무,무역,공무경력직 채용
Xuất nhập khẩu·Ngoại thương
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/09/2019
(3 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 중견기업 각 부문 경력직 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/09/2019
(3 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý vật tư
Giám Sát Kho
Trên 3 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Bắc Giang
7-10 triệu
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
CÔNG TY TNHH HANSOUNG TECH VINA Tiếng Trung làm việc tại KCN Quang Châu, Bắc Giang
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
12-15 백만동
Nộp hồ sơ
31/08/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình C/C++
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
20-25 Triệu
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD Tuyển Giám Đốc Nhà Máy ở Yên Phong, Bắc Ninh
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 10 năm
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
Thỏa thuận
Nộp qua Email
06/09/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất
Cơ khí·Chế tạo máy
7-10 năm
Đại học
Bắc Ninh
40-50 triệu
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 SMT 설비/공정관리 경력직 채용
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 생산기술 경력직 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질관리 경력직 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Ký sư cơ khí
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình C/C++/ Kỹ sư tự động hóa
CNTT·Lập trình viên·Phần mềm
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Nộp qua Email
31/08/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyên biên phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Vĩnh Phúc
15-20 Triệu
Nộp qua Email
31/07/2019
(0 Ngày)