TÌM VIỆC LÀM Tại Bắc Ninh

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
CÔNG TY TNHH DONGYANG E&P VIỆT ANM HOT NOTE PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN QUỐC
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
02/08/2019
(70 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국회사 기구설계 경력직 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
28/05/2019
(4 Ngày)

Kết quả tìm kiếm

Tổng 159 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
JOBPRO CO., LTD 한국기업 설비제작 및 셋업 경력자 베트남 현지채용
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/06/2019
(27 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질관리 팀장급 현지채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
08/06/2019
(15 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 자재관리 팀장급 현지채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
08/06/2019
(15 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국기업 제조설비관리 경력자 베트남 현지채용
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 5 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/05/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국기업 생산관리 경력자 베트남 현지채용
Quản lý sản xuất
Trên 5 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/05/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국기업 SMT,FPCB 제조기술 경력자 베트남 현지채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/05/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국기업 영업관리 경력자 베트남 현지채용
Kế hoạch bán hàng-Quản lý-Hỗ trợ
Trên 5 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
20/05/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO TUYỂN MANAGER QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Hành chính·Văn phòng
Trên 5 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
20-25 백만동
Nộp qua Email
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD Bac Ninh 한국기업 간부 경력직 현지채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
30/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Quản Lý Tuyển Dụng, ĐÀo Tạo
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
10-12 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Nhân Viên Kinh Doanh
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
7-10 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Trưởng Nhóm Chất Lượng AUDIT Nội Bộ QPA/QSA
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
7-10 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Phó Phòng Chất Lượng, Bản Mạch Điện Tử
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
10-12 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Quản Lý Công Lương
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
10-12 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Máy
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
10-12 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Kế Toán Tài Sản
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
15-20 백만동
Nộp qua Email
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Phó phòng Hành chính Nhân Sự
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
15-20 백만동
Hết hạn
20/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân viên Quản lý Sản Xuất
Quản lý sản xuất
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
15-20 백만동
Hết hạn
20/04/2019
(0 Ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 베트남법인 각부문 경력직 현지채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 3 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
30/04/2019
(0 Ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
15-20 백만동
Nộp qua Email
Không giới hạn thời gian