JOBPRO CO., LTD

Lượt xem: 2839 | Số tin đăng: 30 | Hồ sơ ứng tuyển: 443

Thông Tin: JOBPRO CO., LTD

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: JAMES KIM
Số điện thoại di động: 0838008282
Email: jwkim@jobprovn.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: JIN WOOK KIM
Thông tin công ty:

1. 회사 소개

JOBPRO 는 베트남에서 취업포털 Website (https://www.jobpro.vn)를 운영하며 채용정보, 인재정보를 제공하고, 채용검색, 인재정보 검색 서비스를 제공하는 취업포털 서비스 회사입니다. JOBPRO는 구직자들의 어려움을 들어주고 기업과 인재를 가장 쉬운 방법으로 연결해 줄 수 있는 플랫폼을 개발하고, 서비스를 제공합니다. JOBPRO의 신념은 꿈을 가진 모든 분들에게 그 꿈을 이룰 수 있는 기회를 찾아드리고, 기업에는 빠른 시간에 원하는 인재를 찾을 수 있도록 모든 역량을 다해 돕는 일 입니다. 어떤 일자리를 구하던, 어떤 인재를 원하던 JOBPRO에서 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 서비스로 최선을 다해 돕겠습니다. JOB Search의 프로! JOBPRO는 언제나 누구에게나 좋은 기회가 될것 입니다.  JOBPRO에는 기회가 있습니다.  

2. 서비스 소개

 ● 구직자(개인회원) 서비스      

온라인 이력서 등록 온라인 입사지원 이력서 관리 입사지원현황 관리 채용정보 검색

 ● 구인자(기업회원) 서비스      

채용공고 등록 관리 지원자 관리 면접관리 기능 인재정보 검색 채용상품 서비스

 ● 기업용 베너광고 서비스:  SPECIAL HOT BANNER,  MAIN BIG BANNER

 ● JOBPRO 웹사이트 언어지원: 한국어, 베트남어, 영어 3개국어 지원  

3. 채용관련 상품

 ●  메인 페이지 채용공고 상품:  PLATINUM, GOLD, SILVER, QUICK

 ●  채용검색 페이지 채용공고 상품:  PREMIUM, PRIME, SPECIAL, SPEED,  PLUS

 ● PACKAGE 상품

 ● 인재열람 상품

 ● SMS 상품  

Địa điểm công ty: Me Tri, Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội, 베트남
Năm thành lập: 12-05-2017
Website công ty: https://www.jobpro.vn
Di động: 0838008282
Điện thoại: 02438688282
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
2017 0 VND 0 VND 0 VND 10

Tin Đăng Của JOBPRO CO., LTD

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
JOBPRO CO., LTD 웹프로그래머(응용프로그래머) 경력 모집
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
01-01-1970
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 컨설팅(법인설립, 비자대행, 인허가) 경력사원 모집
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
02-03-2018
(737152 ngày)
JOBPRO CO., LTD Tuyển dụng kỹ thuật viên làm việc tại Hàn Quốc
Trên 3 năm
Trên THPT
Nước ngoài
40-50 triệu
Nộp hồ sơ
05-03-2018
(737155 ngày)
JOBPRO CO., LTD SEO / Online Marketing 경력자 모집
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
05-05-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 웹기획/PM, 웹개발(웹디자이너, 웹프로그래머) 채용
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
05-05-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 웹기획/PM, 웹개발(웹디자이너, 웹프로그래머) 채용
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
06-06-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 웹프로그래머 경력 모집
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
15-07-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 컨설팅(법인설립, 비자대행, 인허가) 경력사원 모집
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
04-01-2019
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 컨설팅(법인설립, 비자대행, 인허가) 경력사원 모집
사원
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
15-07-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 푸토 한국기업 영업관리 경력 채용
과장~차장
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Phú Thọ
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
24-03-2023
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국 물류 대기업 해외법인 주재원 현지채용(헤드헌팅)
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
16-08-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 아노다이징 개발,품질 경력자 채용
대리
Trên 3 năm
Trên Trung cấp
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
22-08-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 정보팀 (SAP, MES 유지관리 경력자) 직원(한국인) 현지 채용
대리
Trên 3 năm
Trên Đại học
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
22-08-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 재무회계감사 관리자(한국인) 현지채용
과장
Trên 5 năm
Trên Đại học
Thái Nguyên
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
06-09-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 IT관리자 (컴퓨터, 네트웍관리 경력자) 현지채용
과장
Trên 3 năm
Trên Đại học
Thái Nguyên
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
19-09-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 인사총무 관리자(한국인) 현지채용
과장
Trên 5 năm
Trên Đại học
Thái Nguyên
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
07-09-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국 물류 대기업 해외법인 주재원 채용
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
13-09-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 재무회계 팀장 현지채용
과장
Trên 5 năm
Trên Đại học
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
02-01-2019
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD TUYỂN CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM
Trên 1 năm
Trên THPT
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
17-01-2019
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD TUYỂN ĐẦU BẾP
Trên 1 năm
Trên THPT
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
17-01-2019
(14 ngày)
JOBPRO CO., LTD TUYỂN BẾP TRƯỞNG
Trên 1 năm
Trên THPT
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
17-01-2019
(14 ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국 물류 대기업 하노이 법인 경력직 채용
과장
Trên 3 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
11-12-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 하이퐁 경비업체 한국인 관리자 채용
Không yêu cầu
Trên THPT
Hải Phòng
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
11-12-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 한국 물류 대기업 인도법인 대외사업/영업리더 경력직 채용
팀장
Trên 3 năm
Trên Đại học
Nước ngoài
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
18-12-2018
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 관리팀장 경력 채용
과장~차장
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
22-02-2021
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 중견기업 인사총무 팀장 현지채용
과장
Trên 5 năm
Trên Đại học
Thái Nguyên
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
02-01-2019
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 영업관리 경력 채용
차장~부장
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
25-02-2021
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조관리 경력 채용-3
과장~차장
Trên 5 năm
Không yêu cầu
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
26-02-2021
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 푸토 한국의류기업 재무회계 경력 채용
과장~차장
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Phú Thọ
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
01-03-2021
(30 ngày)
JOBPRO CO., LTD 빈푹 한국의류기업 재무회계 경력 채용
주임~대리
1-3 năm
Trên Trung cấp
Vĩnh Phúc
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
01-03-2021
(30 ngày)