Công ty TNHH JOBPRO

Lượt xem: 2435 | Số tin đăng: 30 | Hồ sơ ứng tuyển: 73

Thông Tin: Công ty TNHH JOBPRO

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Nhân Sự
Số điện thoại di động: 01238008282
Email: jwkim@jobprovn.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: KIM JIN WOOK
Thông tin công ty:

1. 회사 소개

JOBPRO는 베트남에서 취업포털 Website (https://www.jobpro.vn)를 운영하며 구인구직, 채용정보, 인재정보 검색 서비스를 제공하는 취업포털 서비스 회사입니다. JOBPRO는 구직자와 기업을 가장 쉬운 방법으로 연결해 줄 수 있는 플랫폼을 개발하고, 서비스를 제공합니다. JOBPRO의 신념은 꿈을 가진 모든 분들에게 그 꿈을 이룰 수 있는 기회를 찾아드리고, 기업에는 빠른 시간에 원하는 인재를 찾을 수 있도록 모든 역량을 다해 돕는 일 입니다. 어떤 일자리를 구하던, 어떤 인재를 원하던 JOBPRO에서 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 서비스로 최선을 다해 돕겠습니다.

JOB Search의 프로! JOBPRO는 언제나 누구에게나 좋은 기회가 될것 입니다. 

JOBPRO에는 기회가 있습니다.

 

2. 서비스 소개

● 구직자(개인회원) 서비스

     온라인 이력서 등록 온라인 입사지원 이력서 관리 입사지원현황 관리 채용정보 검색

● 구인자(기업회원) 서비스

     채용공고 등록 관리 지원자 관리 면접관리 기능 인재정보 검색 채용상품 서비스

● 기업용 베너광고 서비스: SPECIAL HOT BANNER,  MAIN BIG BANNER

● JOBPRO 웹사이트 언어지원: 한국어, 베트남어, 영어 3개국어 지원

 

3. 채용관련 상품

●  메인 페이지 채용공고 상품:  PLATINUM, GOLD, SILVER, QUICK

●  채용검색 페이지 채용공고 상품:  PREMIUM, PRIME, SPECIAL, SPEED,  PLUS

● PACKAGE 상품

● 인재열람 상품

● SMS 상품

Địa điểm công ty: Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội, 베트남
Năm thành lập: 12-05-2017
Website công ty:
Di động: 01238008282
Điện thoại: 0243868828
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
2017 0 VND 0 VND 0 VND 10

Tin Đăng Của Công ty TNHH JOBPRO

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Kế Toán có kinh nghiệm
1-3 năm
Đại học
Hà Nội
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
16-10-2017
(30 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên thiết kế và quản lí website
Trên 3 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
16-10-2017
(30 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển tư vấn viên chăm sóc khách hàng
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
17-10-2017
(30 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO 웹프로그래머 경력사원 모집
Trên 3 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
26-02-2018
(737148 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên mới/kinh nghiệm nửa đầu năm 2018
Nhân viên mới
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
08-01-2018
(737099 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO 한국어 통/번역 직원 모집
사원
Trên 1 năm
Trên Đại học
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
01-02-2018
(737123 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO NHÂN VIÊN SEO/ONLINE MARKETING
Nhân viên
3-5 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
02-02-2018
(737124 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO 웹마스터/웹기획 경력 모집
Senior Staff
Trên 3 năm
Trên Đại học
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
24-02-2018
(737146 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO (한국인) SEO/Online Marketing 경력 모집
Nhân viên
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
02-03-2018
(737152 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên tư vấn Visa, Thành lập doanh nghiệp
Nhân viên
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
02-03-2018
(737152 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO SEO / Online Marketing 경력자 모집
Nhân viên
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
02-03-2018
(737152 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phiên dịch tiếng Hàn tại Hà Nội
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
09-04-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Quản trị website
Trên 3 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
19-04-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Seo/Marketing Online
Nhân viên
Trên 1 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
19-04-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Seo/Marketing Online
Manager
Trên 5 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
18-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển tư vấn viên chăm sóc khách hàng
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
29-06-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên thiết kế và quản lí website
1-3 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
18-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Quản trị website
Trên 3 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
18-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên tư vấn Visa, Thành lập doanh nghiệp
Nhân viên
1-3 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
18-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Kế Toán có kinh nghiệm
1-3 năm
Đại học
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
18-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển tư vấn viên chăm sóc khách hàng
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
18-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Kế Toán có kinh nghiệm
사원
1-3 năm
Đại học
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
28-06-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phiên dịch tiếng Hàn tại Hà Nội
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
27-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Quản trị website
Trên 3 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
30-05-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Seo/Marketing Online
Nhân viên
Trên 1 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
15-06-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Seo/Marketing Online
Nhân viên
1-3 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
15-06-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Kế Toán có kinh nghiệm
1-3 năm
Đại học
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
28-06-2018
(30 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên Seo/Marketing Online 1
Nhân viên
Trên 1 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
25-07-2018
(30 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO LẬP TRÌNH VIÊN WEB 22
Trên Trung cấp
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
25-07-2018
(30 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên thiết kế đồ họa
사원
1-3 năm
Trên Trung cấp
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
30-06-2018
(14 ngày)