TÌM VIỆC LÀM Tại Bắc Giang

PREMIUM HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
G.U VINA HOT NOTE [QC, QI, QA] 품질 부서 주재원 충원
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Giang
100 백만동↑
Nộp qua Email
28/04/2024
(11 ngày)
G.U VINA HOT NOTE 제조업 신입(생산/품질/비서) 사원 구인
Khác
Nhân viên mới
직업전문학교 졸업
Bắc Giang
50 백만동↑
Nộp qua Email
05/05/2024
(18 ngày)

Kết quả tìm kiếm

Tổng 132 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
G.U VINA HOT NOTE [QC, QI, QA] 품질 부서 주재원 충원
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Giang
100 백만동↑
Nộp qua Email
15/04/2024
(0 ngày)
G.U VINA HOT NOTE 제조업 신입(생산/품질/비서) 사원 구인
Khác
Nhân viên mới
직업전문학교 졸업
Bắc Giang
50 백만동↑
Nộp qua Email
Không giới hạn thời gian
G.U VINA 제조업 경력(생산/품질/사출/도장) 구인
Khác
Không yêu cầu
직업전문학교 졸업
Bắc Giang
100 백만동↑
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
G.U VINA 사출/도장/CNC/조립 제조업 [개발] 주재원 구인
Phát triển Sản phẩm
Không yêu cầu
학력무관
Bắc Giang
회사내규에 따름
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 재무회계 경력직원 채용
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Giang
회사내규에 따름
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 기술영업 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 기술영업 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 개발 경력 채용
Phát triển Sản phẩm
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 IT관리 경력 채용
CNTT - Phần mềm
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 구매 경력 채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
대학4년 졸업 이상
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 기술영업 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý chất lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Hết hạn
19/01/2023
(0 ngày)
G.U VINA [사출/도장] 품질,개발자 1인 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Giang
50 백만동↑
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 기술영업 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 영업관리 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 영업관리 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Cao đằng
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Hết hạn
17/07/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 현장 생산관리자(신입,경력) 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Không yêu cầu
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 제조관리 팀장 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 7 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Giang
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian