SEARCH JOBS at Lào Cai

Search Results

Total 3 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Công Nhân Kỹ Thuật Khai Thác Mỏ
Oil·Minerals
Unrelated career
Không yêu cầu
Hà Nội
10-15 triệu
Closed
Unlimited time
Công ty CPTT đa phương tiện Bạch Gia Công ty CP truyền thông đa phương tiện Bạch Gia tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Advertising Sales
Unrelated career
Trên THCS
Lào Cai
5-7 triệu
Closed
15/04/2019
(0 ngày )
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SCD Việt Nam Công nhân cơ khí nhôm kính, CNC
Unskilled labor
Unrelated career
Không yêu cầu
Hà Nội
7-10 triệu
Closed
30/09/2018
(0 ngày )