Công ty CPTT đa phương tiện Bạch Gia

Views: 13 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty CPTT đa phương tiện Bạch Gia

Tax code:
Type of company: Opened company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: bachgiamedia.laocai@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner: Đinh Văn Quang
Company Profile:
Company address: 059-quy hóa-kim tân -lào cai, Lào Cai, Lào Cai
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0945161886
Phone number: 0945161886
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty CPTT đa phương tiện Bạch Gia

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty CPTT đa phương tiện... Công ty CP truyền thông đa phương tiện Bạch Gia tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Nhân viên
Unrelated career
Over middle school
Lào Cai
5-7 million
Nộp hồ sơ
26-03-2019
(14 ngày)