công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SCD Việt Nam

Views: 44 | Job Post: 3 | Candidate: 0

Company Inform: công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SCD Việt Nam

Tax code:
Type of company: Medium-Large company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: nhungphongnhanluc2018@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: 96 khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, HN, , Hà Nội
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number:
Phone number: 0982846894
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SCD Việt Nam

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ... Điều dưỡng y học cổ truyền
High school
Hà Nội
7-10 million
Nộp hồ sơ
24-08-2018
(14 ngày)
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ... Nhân viên điều dưỡng
2 years college
Hà Nội
5-7 million
Nộp hồ sơ
24-08-2018
(14 ngày)
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ... Công nhân cơ khí nhôm kính, CNC
Not relevant
Hà Nội
7-10 million
Nộp hồ sơ
24-08-2018
(14 ngày)