TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH JOBPRO

Apply Now
CAREERS:  Over 4 years
Employment type:   Full-time job
Working area:  Hà Nội,Vĩnh Phúc
Salary: Decision after interview

End of Reception: Unlimited time

Type of Industry: 

Other Manufacturing

Views: 53 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 1 person
Job Category:  Security·Protection·Safety,Administration·Office work
Department: Nhân sự
Position/Title: Manager
Recruiting Sectors/Job Descriptions:

Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác đào tạo, tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động,…

- Quản lý và điều phối các nguồn lực, sắp xếp nhân sự thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Phòng HCNS

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.

- Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống các chính sách, quy chế, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong Công ty.

- Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách lập ra các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên, tuyển dụng, đào tạo…

- Giám sát hệ thống phòng ban, các chiến lược và chiến thuật quản trị nhân lực.

- Giải quyết khiếu nại và vi phạm, có thể đưa ra hành động kỷ luật khi cần thiết.

- Triển khai lên kế hoạch và vận hành Phòng Đào tạo của công ty.

- Báo cáo tới Hội đồng quản trị qua các dữ liệu nhân sự.

Qualifications and preferential terms

Educational Background: 4 years uiversity
Apply Qualification

có 5 năm kinh nghiệm trở lên

Tiếng hàn tốt

Major/Department: Human Resource Management.
Foreign Language : Korean Language.
Sex: No relation sex

Working Condition

Salary: Thoả thuận sau phỏng vấn
Welfare Benefits: Lunch provide,Social insurance,Telephone fee,Long-term employee awards,Wedding·Funeral allowances.
Company address:: kcn Bá Thiện 2, Vĩnh Phúc
View Map
Working area: Hà Nội, Vĩnh Phúc
Working day: thứ 2- thứ 7
Working Time: 08:00- 17:00

Reception Period and Method

Reception period: Unlimited time
How to Reception: Apply Online
Application Form: JOBPRO ONLINE CV

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:

Nộp hồ sơ 

Required Documents:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

 

Contact to Us

Manager: Nhân Sự
Phone number: 0967391045
Phone number: 0967391045
Please apply now !
TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Share to: