TÌM VIỆC LÀM Quản lý chất lượng (QA/QC)

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Đốc Phân Xưởng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
Cao đằng
Ninh Bình
25-30 triệu
Nộp qua Email
18/11/2022
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Trưởng Bộ Phận Chất Lượng OQC - OQC Section Leader
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 5 năm
Đại học
Hà Nam
30-35 triệu
Nộp qua Email
26/10/2022
(22 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên chất lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
12/10/2022
(8 ngày)

Kết quả tìm kiếm

Tổng 171 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
JOBPRO CO., LTD 하이즈엉 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Hải Dương
면접 후 결정
Nộp qua Email
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질보증 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
대학4년 졸업 이상
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Nộp qua Email
Không giới hạn thời gian
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Đốc Phân Xưởng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
Cao đằng
Ninh Bình
25-30 triệu
Nộp qua Email
26/09/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 푸토 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Phú Thọ
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 하남 한국기업 품질관리 팀장 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 7 năm
학력무관
Hà Nam
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 푸토 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
학력무관
Phú Thọ
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Trưởng Bộ Phận Chất Lượng OQC - OQC Section Leader
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 5 năm
Đại học
Hà Nam
30-35 triệu
Nộp qua Email
07/08/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 푸토 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
학력무관
Phú Thọ
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질관리 팀장 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 7 năm
고등학교졸업 이상
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên chất lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
Cao đằng
Long An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp qua Email
22/07/2022
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên đối ứng - CS chất lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
대학3년 졸업
Bắc Ninh
면접 후 결정
Nộp qua Email
14/07/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질(C/S) 팀장 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 응에안 한국중견기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Nghệ An
면접 후 결정
Nộp qua Email
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 타이응웬 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
TS electrics vina 품질주재원 모집
Điện·Điện tử·Điều khiển
3-5 năm
대학2년 졸업 이상
Phú Thọ
회사내규에 따름
Hết hạn
22/06/2022
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Quản Lý Chất Lượng
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 2 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Hết hạn
10/06/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 10 năm
학력무관
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
CÔNG TY TNHH GLOTEC VINA HOT NOTE [GLOTEC VINA] 글로텍 비나 / 영업&품질 관리 주재원 / 대졸 이상 · 경력 3년 이상 / 1명​
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 3 năm
Đại học
Đồng Nai
Trên 50 triệu
Hết hạn
Không giới hạn thời gian
JOBPRO CO., LTD 타이응웬 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Hết hạn
Không giới hạn thời gian