SEARCH JOBS at Kon Tum

Search Results

Total 10 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIÊN THIÊN TÂN Kỹ Sư M&E
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Closed
Unlimited time
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIÊN THIÊN TÂN Kỹ sư Điện
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 2 năm
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Closed
Unlimited time
J&T Express Tây Nguyên [ĐĂK LĂK, ĐĂK NÔNG, GIA LAI, KON TUM, LÂM ĐỒNG] TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN LƯƠNG CAO
Giao nhận-Vận chuyển-Kho bãi
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Kon Tum
7-10 triệu
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái NV Phát Triển Thị Trường - Miền Đông & Tây Nguyên
Bán hàng-Kinh doanh
1-3 năm
Kon Tum
12 - 15 Triệu
Closed
Unlimited time
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Phương Nhân Viên Thủ Kho Phân Bón
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Kon Tum
3 - 5 triệu
Closed
Unlimited time
Hoa Sen Group Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh
CNTT-Công nghệ cao
Không yêu cầu
Kon Tum
5 - 7 triệu
Closed
Unlimited time
SHOP STAR FASHION NOTE Giám Đốc Kiểm Soát Nội Bộ
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
5-7 năm
Kon Tum
15 - 20 Triệu
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH Thái Hòa Kỹ Sư Nông Nghiệp
Trên 1 năm
Kon Tum
5 - 7 triệu
Closed
Unlimited time
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Elise Nhân Viên Thu Ngân Tp. Kon Tum
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Kon Tum
3 - 5 triệu
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái NV Phát Triển Thị Trường - Miền Đông & Tây Nguyên
Bán hàng-Kinh doanh
1-3 năm
Kon Tum
12 - 15 Triệu
Closed
Unlimited time