Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Công ty Cổ phần Công nghệ DKT

Closed
CAREERS:  Newcommer
Employment type:   Full-time job
Working area:  Hà Nội
Salary: 5-7 million

End of Reception: 31/03/2018

Type of Industry: 

Trading·Trading Company

Views: 188 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 2 person
Job Category:  Customer service,Web design·Web master,Business Consulting
Department: Dịch vụ
Position/Title: Staff
Recruiting Sectors/Job Descriptions:

- Tương tác, nhận yêu cầu về webiste từ nhân viên kinh doanh
- Tương tác và xác nhận với khách hàng trong quá trình triển khai website
- Tương tác với kỹ thuật và các bộ phận để giao việc và quản lý, theo dõi tiến độ triển khai
- Đảm bảo website được triển khai đúng cam kết về tiến độ và chất lượng; đảm bảo sự hài lòng của khách hàng Bizweb

Qualifications and preferential terms

Educational Background:
Apply Qualification

- Tương tác, nhận yêu cầu về webiste từ nhân viên kinh doanh
- Tương tác và xác nhận với khách hàng trong quá trình triển khai website
- Tương tác với kỹ thuật và các bộ phận để giao việc và quản lý, theo dõi tiến độ triển khai
- Đảm bảo website được triển khai đúng cam kết về tiến độ và chất lượng; đảm bảo sự hài lòng của khách hàng Bizweb

Major/Department: Newspaper·Editing·Publishing,Biotechnology,E-commerce.
Certificate: Computer.
Preferential Conditions: Vehicle owner.
Foreign Language : Fluent in Vietnammese.
Experts : Management analysis Consultant.
Sex: No relation sex

Working Condition

Salary: 5-7 triệu
Welfare Benefits: Lunch provide,Parking available,Social insurance,Telephone fee,Health screenings,Long-term employee awards,Wedding·Funeral allowances.
Company address:: 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Q. Ba Đình, Hà Nội
View Map
Working area: Hà Nội
Working day: thứ hai đến hết sáng thứ 7
Working Time: 8:00 - 17:00

Reception Period and Method

Reception period: 21/03/2018 ~ 31/03/2018
How to Reception: Apply Online
Application Form: JOBPRO ONLINE CV

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:
Required Documents:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

 

Contact to Us

Manager: Phạm Thị Gấm
Department: Tuyển dụng
Phone number: 02473086880
Email: tuyendungdkt@dkt.com.vn
Please apply now !
Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Share to: