Công ty Cổ phần Công nghệ DKT

Views: 134 | Job Post: 3 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty Cổ phần Công nghệ DKT

Tax code:
Type of company: Medium-Large company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: tuyendungdkt@dkt.com.vn

BASIC INFORMATION

Owner: Trần Trọng Tuyến
Company Profile:
Company address: 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Q. Ba Đình, Hà Nội
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0963534129
Phone number: 02473086880
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty Cổ phần Công nghệ DKT

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT Lập Trình Viên .Net
Nhân viên
1 year over
Hà Nội
15-20 million
Nộp hồ sơ
21-03-2018
(737171 ngày)
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Nhân viên
Newcommer
Hà Nội
5-7 million
Nộp hồ sơ
21-03-2018
(737171 ngày)
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT Nhân viên kinh doanh
Nhân viên
Newcommer
Over high school
Hà Nội
5-7 million
Nộp hồ sơ
01-01-1970
(0 ngày)