CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Đắk Lắk

Lượt xem: 11 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Đắk Lắk

Mã số thuế: SEABANK đăk lăk
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: nhân sự
Số điện thoại di động: 02439448688
Email: linh.np6@seabank.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: nhân sự
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: dak lak
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Đắk Lắk

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
CV/CVC Quản lý khách hàng... CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp
Đại học
Đắk Lắk
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
21-12-2018
(14 ngày)