CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Đắk Lắk

조회수: 11 | 채용공고: 1 | 지원자: 0

회사정보: CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Đắk Lắk

세금 코드: SEABANK đăk lăk
기업 형태:

담당자

담당자: nhân sự
휴대폰: 02439448688
Email: linh.np6@seabank.com.vn

기본정보

대표자: nhân sự
회사정보:
회사주소: dak lak
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰:
전화번호:
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0

진행중인 채용공고 CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Đắk Lắk

회사명 채용공고 학력/경력 지역/급여 등록일/마감일
CV/CVC Quản lý khách hàng... CV/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp
대학4년 졸업
Đắk Lắk
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
21-12-2018
(14 ngày)