Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Lượt xem: 47 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: vint.hcns@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Tòa nhà Đại Việt, Km14 QL6, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0944783565
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại... Tuyển dụng GSBH không cần đến văn phòng
Nhân viên
Không yêu cầu
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
07-12-2018
(14 ngày)