Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Lượt xem: 35 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: vint.hcns@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Tòa nhà Đại Việt, Km14 QL6, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0944783565
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0