Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Views: 47 | Job Post: 1 | Candidate: 1

Company Inform: Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Tax code:
Type of company: Large company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: vint.hcns@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: Tòa nhà Đại Việt, Km14 QL6, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number:
Phone number: 0944783565
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại Việt - Tập đoàn Đại Nam

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty cp Quốc Tế Hưng Đại... Tuyển dụng GSBH không cần đến văn phòng
Nhân viên
Not relevant
Hà Nội
Company policy
Nộp hồ sơ
07-12-2018
(14 ngày)