SEARCH JOBS Production Management

Search Results

Total 132 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
대학2년 졸업
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 하남 한국기업 SMT 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 3 năm
학력무관
Hà Nam
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 태국 한국기업 법인장, 공장장 채용
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 10 năm
학력무관
Nước ngoài
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
DK Technology Vina HOT 영업,내부 관리 인원 구인 합니다.
Kế hoạch bán hàng-Quản lý-Hỗ trợ
Không yêu cầu
학력무관
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Closed
15/08/2021
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 하남 한국기업 SMT 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 3 năm
학력무관
Hà Nam
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
UV FLEX HOT NOTE UV LASER DRILL 한국인 엔지니어 및 현장관리(Bac Ninh, Que vo)
Quản lý sản xuất
Không yêu cầu
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
KREMS CO.,LTD 베트남 주재원 생산관리 채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
3-5 năm
대학2년 졸업 이상
Hải Phòng
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조팀장, 팀원 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 호치민 빈푹 한국기업 생산관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
학력무관
Bình Phước
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 생산관리 경력 채용
Quản lý sản xuất
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 닌빈 한국기업 생산관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Ninh Bình
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 하남 한국기업 생산관리총괄 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 10 năm
대학4년 졸업 이상
Hà Nam
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 호치민 롱안 한국의류기업 생산관리 경력 채용
Quản lý sản xuất
Trên 3 năm
학력무관
Long An
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
동진테크윈 베트남 HOT NOTE 하이퐁 현지 채용 경력자 모집
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Hải Phòng
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 닌빈 한국기업 SMT 제조기술 경력직 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Ninh Bình
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
KSD VINA HOT NOTE 생산관리 주재원 구인
Quản lý sản xuất
Không yêu cầu
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Closed
31/03/2021
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박장 한국기업 SMT생산관리 팀장 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
G.U VINA [생산/품질/개발] 주재원 채용. 업종: 사출/도장/조립
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Không yêu cầu
학력무관
Bắc Giang
면접 후 결정
Closed
Unlimited time